Wstecz

OGŁOSZENIADATA DOTYCZY
2022-08-19 udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie w ramach tzw. dyżuru towarzyszącego

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-08-19 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Gabinetu Orzeczniczego Psychologicznego i Gabinetu Psychologicznego Poradni Zdrowia Psychicznego

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-08-19 udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach teleradiologii poprzez wykonanie opisów badań MRI i TK na potrzeby Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2022-08-18 DOSTAWY SOLI TABLETKOWANEJ WRAZ Z ROZŁADUNKIEM

Zapytanie Ofertowe
2022-08-18 Wykonanie kontroli przewodów kominowych w budynkach szpitalnych

Zapytanie Ofertowe
2022-08-17 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH

Zapytanie Ofertowe
2022-08-17 Przeglądy techniczne oraz dokonywanie napraw sprzętu medycznego

Zapytanie Ofertowe
2022-08-16 DOSTAWY PAPIERU DO DRUKAREK URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
sprostowanie odpowiedzi na pytania z dn. 17.08.2022r
Odpowiedzi na pytania II
2022-08-11 Przeglądy techniczne oraz dokonywanie napraw sprzętu medycznego

Zapytanie Ofertowe
Załącznik nr 3
informacja o zmianie terminu składania ofert
2022-08-10 SUKCESYWNY ZAKUP OKREŚLONYCH PALIW PŁYNNYCH W SYSTEMIE BEZGOTÓWKOWYM ZA POMOCĄ ELEKTRONICZNYCH KART NA STACJACH PALIW NA TERENIE POLSKI.

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
informacja o zmianie terminu składania ofert
2022-08-09 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH

Zapytanie Ofertowe
2022-08-09 DOSTAWA OKULISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2022-08-09 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Zapytanie Ofertowe
2022-08-08 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

Zapytanie Ofertowe
2022-08-08 Dostawy opatrunków i płynu do myjki

Zapytanie Ofertowe
2022-08-01 DOSTAWY LEKÓW

Zapytanie Ofertowe
2022-07-29 Materiały biurowe i materiały do terapii zajęciowej

Zapytanie Ofertowe
2022-07-28 DOSTAWA ENDOPROTEZY PORESEKCYJNEJ STAWU KOLANOWEGO

Zapytanie Ofertowe
2022-07-25 DOSTAWA WÓZKÓW DO CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2022-07-25 DOSTAWA OKULISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Zapytanie Ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
informacja o zmianie terminu składania ofert II
Odpowiedzi na pytania
2022-07-20 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Klinicznego Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Glowy i Szyi

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-07-20 udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie funkcji lekarza kierującego Zakładem RTG

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-07-19 Dostawy testów i materiałów dezynfekcyjnych

Zapytanie Ofertowe
2022-07-19 Dostawy materiałów hemostatycznych

Zapytanie Ofertowe
2022-07-18 Wykonanie analizy możliwości dalszej bezpiecznej eksploatacji czterech kominów stalowych o wysokościach 12 m z odciągami

Zapytanie Ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
informacja o modyfikacji zapytania ofertowego
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
zał. nr 1 do odpowiedzi na pytania
zał. nr 2 do odpowiedzi na pytania
zał. nr 3 do odpowiedzi na pytania
zał. nr 4 do odpowiedzi na pytania
zał. nr 5 do odpowiedzi na pytania
zał. nr 6 do odpowiedzi na pytania
2022-07-18 Wykonanie mebli wraz z montażem w pomieszczeniach szpitala

Zapytanie Ofertowe
2022-07-18 DOSTAWY WODY MINERALNEJ

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
informacja o zmianie terminu składania ofert
2022-07-18 DOSTAWY OPASEK IDENTYFIKACYJNYCH

Zapytanie Ofertowe
2022-07-14 udzielanie świadczeń zdrowotnych na potrzeby Gabinetu Orzeczniczego Chirurgii Urazowej i Ortopedii

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-07-14 Dostawy szczepionek

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2022-07-14 Dostawy materiałów do aparatów systemu próżniowego Vivano

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2022-07-14 udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach teleradiologii w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-07-13 Dostawy baterii do urządzeń medycznych

Zapytanie Ofertowe
2022-07-13 Naprawa,regeneracja i ostrzenie narzędzi chirurgicznych

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania II
2022-07-12 Roboty remontowe w budynku nr 4

Zapytanie Ofertowe
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
2022-07-12 DOSTAWA AKCESORIÓW DO PANELI GAZÓW MEDYCZNYCH

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
Odpowiedzi na pytania III
2022-07-12 Przeglądy techniczne oraz dokonywanie napraw sprzętu medycznego

Zapytanie Ofertowe
2022-07-11 Wykonanie mebli wraz z montażem w pomieszczeniach szpitala

Zapytanie Ofertowe
2022-07-07 DOSTAWA ENDOPROTEZY PORESEKCYJNEJ DALSZEGO ODCINKA KOŚCI RAMIENNEJ

Zapytanie Ofertowe
2022-07-07 Dostawy odczynników do posiadanego analizatora parametrów krytycznych firmy Radiometer ABL 90 FLEX PLUS

Odpowiedzi na pytania
Zapytanie Ofertowe
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe II
2022-07-06 Zakup leków w ramach programu lekowego

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2022-07-05 zlecenie udzielania świadczeń ratownika medycznego i pielęgniarskich na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-07-05 Dostawy tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2022-07-05 Roboty remontowe w budynku nr 4

Zapytanie Ofertowe
Załącznik nr 3
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
2022-07-05 Przegląd i konserwacja wózków widłowych

Zapytanie Ofertowe
2022-07-04 Dostawy baterii do urządzeń medycznych

Zapytanie Ofertowe
2022-07-04 DOSTAWY SZCZEPIONEK

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2022-07-04 Dostawy pasów unieruchamiających pacjenta

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
2022-07-01 Usługa wdrożenia modułu Archiwum w systemie Optimed NXT

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2022-07-01 Ostrzenie, regeneracja i naprawa narzędzi chirurgicznych

Zapytanie Ofertowe
2022-06-30 Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania II
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe II
Odpowiedzi na pytania III
2022-06-30 udzielanie świadczeń zdrowotnych poprzez wykonanie badań USG na potrzeby 5 Wojskowego Szpitala Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami


informacja o zmianie SWKO i zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 11.07.2022 roku
zmodyfikowane SWKO


2022-06-29 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Klinicznego Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy

SWKO
Ogłoszenie
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 12.07.2022 roku
zmodyfikowane Ogłoszenie
zmodyfikowane SWKO
2022-06-29 DOSTAWA STOJAKÓW JEZDNYCH POD KARDIOMONITOR Q7

Zapytanie Ofertowe
2022-06-27 DOSTAWY KOCÓW GRZEWCZYCH

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2022-06-24 DOSTAWY LEKÓW

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
Odpowiedzi na pytania III
Odpowiedzi na pytania IV
2022-06-24 DOSTAWY SIATEK PRZEPUKLINOWYCH

Zapytanie Ofertowe
2022-06-24 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Klinicznego Oddziału Okulistycznego

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-06-23 udzielanie świadczeń w zakresie badań dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-06-23 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-06-23 Dostawy tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

Zapytanie Ofertowe
2022-06-22 DOSTAWY KOCÓW GRZEWCZYCH

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2022-06-21 DOSTAWY ŻYWNOŚCI

Zapytanie Ofertowe
2022-06-21 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Zapytanie Ofertowe
2022-06-17 DOSTAWA STYMULATORA JEDNOJAMOWEGO Z WYPOSAŻENIEM

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2022-06-15 udzielanie świadczeń zdrowotnych poprzez wykonanie badań USG na potrzeby 5 Wojskowego Szpitala Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-06-15 DOSTAWA ŻALUZJI I ROLET WRAZ Z MONTAŻEM W POMIESZCZENIACH SZPITALA

Zapytanie Ofertowe
2022-06-14 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO ANALITYKI OGÓLNEJ

Zapytanie Ofertowe
2022-06-13 Odbiór, transport odpadów: opakowania z papieru i tektury oraz ich zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska

Zapytanie Ofertowe
2022-06-13 DOSTAWY STABILIZATORÓW ORTOPEDYCZNYCH

Zapytanie Ofertowe
2022-06-13 udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-06-09 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Zapytanie Ofertowe
2022-06-06 ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM WRAZ Z DOSTAWĄ

Zapytanie Ofertowe
2022-06-03 ODBIÓR, TRANSPORT ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ORAZ ICH ZAGOSPODAROWANIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI OCHRONY ŚRODOWISKA

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
Odpowiedzi na pytania III
2022-06-03 Remont pomieszczenia magazynowego oraz węzła sanitarnego na potrzeby mobilizacyjnego rozwinięcia

Zapytanie Ofertowe
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
2022-06-03 DOSTAWY ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
2022-06-03 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Kliniki Chirurgii Ogólnej Onkologicznej i Naczyniowej

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-06-03 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I MATERIAŁÓW DLA ZAKŁADU PATOMORFOLOGII

Zapytanie Ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
Odpowiedzi na pytania
2022-06-01 DOSTAWY ŻYWNOŚCI

Zapytanie Ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
2022-05-30 USŁUGA DEZYNFEKCJI,DEZYNSEKCJI,DERATYZACJI ORAZ DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ POPRZEZ OZONOWANIE NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ

Zapytanie Ofertowe
Załącznik nr 3
2022-05-30 Wynajem pomieszczenia o powierzchni 8,15 m2 z przeznaczeniem na działalność usługową (zakład optyczny) na okres 3 lat

Ogłoszenie
Formularz ofertowy
Regulamin
Umowa
Zarządzenie Komendanta
2022-05-27 Usługa nadzoru serwisowego nad urządzeniem do wirektomii i fakoemulsyfikacji Constellation prod. Alcon

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
2022-05-26 DOSTAWY KONTRASTÓW

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
informacja o zmianie terminu składania ofert
Odpowiedzi na pytania II
2022-05-26 DOSTAWY JEDNORAZOWYCH KOSZUL PRZEDOPERACYJNYCH DLA PACJENTA

Zapytanie Ofertowe
2022-05-25 Dzierżawa łącza telekomunikacyjnego w ramach realizowanego przez NASK zadania publicznego „Rozwój i utrzymanie systemu teleinformatycznego S46

Zapytanie Ofertowe
2022-05-25 udzielanie świadczeń w Zakładzie Radiologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-05-25 DOSTAWA WÓZKA PALETOWEGO ELEKTRYCZNEGO

Zapytanie Ofertowe
2022-05-25 Świadczenie usług transportu sanitarnego wraz z opieką medyczną na rzecz 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
Odpowiedzi na pytania III
Załącznik do odp.na pyt. III
Odpowiedzi na pytania IV
Odpowiedzi na pytania V
2022-05-24 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Zapytanie Ofertowe
2022-05-20 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Oddziału Neurochirurgii

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-05-20 DOSTAWY TAMPONÓW NEUROCHIRURGICZNYCH

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania II
2022-05-20 DOSTAWA POZYCJONERÓW RTG

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
Odpowiedzi na pytania II
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe II
2022-05-18 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania II
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe II
2022-05-17 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
informacja o zmianie terminu składania ofert na dzień 27.05.2022
2022-05-16 SUKCESYWNY ZAKUP OKREŚLONYCH PALIW PŁYNNYCH W SYSTEMIE BEZGOTÓWKOWYM ZA POMOCĄ ELEKTRONICZNYCH KART NA STACJACH PALIW NA TERENIE POLSKI.

Zapytanie Ofertowe
2022-05-13 udzielanie świadczeń zdrowotnych na zabezpieczenie potrzeb POZ i Gabinetu Orzeczniczego Chorób Wewnętrznych

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-05-13 udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym na potrzeby Poradni Dermatologicznej i Gabinetu Orzeczniczego Dermatologicznego

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-05-13 DOSTAWY MATERIAŁU KOŚCIOZASTĘPCZEGO

zapytanie ofertowe
2022-05-13 DOSTAWY IGIEŁ BIOPSYJNYCH

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2022-05-13 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2022-05-12 DOSTAWY DRENÓW DO POMP INFUZYJNYCH

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2022-05-12 DOSTAWA URZĄDZENIA PODNOŚNIKOWEGO ORAZ SPRZĘTU BIUROWEGO

Zapytanie Ofertowe
2022-05-09 DOSTAWY ODZIEŻY OCHRONNEJ MEDYCZNEJ

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2022-05-06 DOSTAWY POŚCIELI JEDNORAZOWEJ

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
Odpowiedzi na pytania III
2022-05-06 sprzedaż sprzętu medycznego

Ogłoszenie
2022-04-29 PRZEGLĄD, KONSERWACJA I REMONT GAŚNIC, POMIAR CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW ORAZ PRZEGLĄD OKRESOWY, KONSERWACJA I DROBNE NAPRAWY URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

zapytanie ofertowe
2022-04-29 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

zapytanie ofertowe
2022-04-26 WYCINKA DRZEW NA TERENIE SZPITALA ( 9 SZT ) WRAZ Z ROZDRABNIANIEM GAŁĘZI, I CZĘŚCIOWĄ WYWÓZKĄ POZYSKANEGO DREWNA ORAZ WYKONANIE NASADZEŃ

Zapytanie Ofertowe
2022-04-25 DOSTAWY POŚCIELI JEDNORAZOWEJ

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2022-04-22 DOSTAWY TESTÓW KASETKOWYCH DO SCREENINGU NARKOTYKÓW W MOCZU WRAZ Z DZIERŻAWĄ CZYTNIKA DO TESTÓW

Zapytanie Ofertowe
2022-04-22 DOSTAWY ODZIEŻY OCHRONNEJ MEDYCZNEJ

zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
Odpowiedzi na pytania III
2022-04-20 DOSTAWY APARATÓW DO PRZETOCZEŃ

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2022-04-19 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

zapytanie ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
2022-04-13 sprzedaż sprzętu medycznego

Ogłoszenie
2022-04-13 udzielanie świadczeń zdrowotnych na potrzeby Gabinetu Orzeczniczego Okulistycznego

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-04-12 udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie funkcji lekarza kierującego Zakładem RTG

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-04-12 Serwis i konserwacja systemu parkingowego marki KINGPARKING, wersja Barpark, produkcji firmy Villa Pro oraz współpracujących z tym systemem 3 szt. szlabanów marki FAAC 620-642

Zapytanie Ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
informacja o zmianie terminu składania ofert II
2022-04-11 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW ANALIZATORA DIAGNOSTYCZNEGO

zapytanie ofertowe
2022-04-11 DOSTAWA OPTYK

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2022-04-08 ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH I AKCESORIÓW DO URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ

zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2022-04-07 zlecenie udzielania świadczeń w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Oddziałem Udarowym w tym pełnienie dyżurów lekarskich

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 15.04.2022 roku
2022-04-07 DOSTAWY APARATÓW DO PRZETOCZEŃ

Zapytanie Ofertowe
Zmodyfikowane zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
sprostowanie odpowiedzi na pytania II z dn. 11.04.2022r
Odpowiedzi na pytania III
Odpowiedzi na pytania IV
2022-04-07 DOSTAWA URZĄDZEŃ UPS WRAZ Z MONTAŻEM

Zapytanie Ofertowe
2022-04-06 udzielanie świadczeń pielęgniarskich na potrzeby Klinicznego Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-04-05 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW NEUROMONITORINGU

zapytanie ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
2022-04-04 DOSTAWY POJEMNIKÓW NA ODPADY MEDYCZNE

zapytanie ofertowe
2022-04-01 OSTRZENIE I REGENERACJA NARZĘDZI

zapytanie ofertowe
informacja o modyfikacji zapytania ofertowego
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2022-03-31 DOSTAWA SOND KRIOCHIRURGICZNYCH

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2022-03-31 DOSTAWY TESTÓW BAKTERIOLOGICZNYCH

Zapytanie Ofertowe
2022-03-30 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
informacja o modyfikacji zapytania ofertowego
Zmodyfikowane zapytanie ofertowe
2022-03-30 udzielanie świadczeń pielęgniarskich na potrzeby Poradni Alergologicznej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-03-25 Usługa wdrożenia modułu elektronicznej dokumentacji medycznej EDM w systemie Optimed NXT

zapytanie ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2022-03-25 zlecenie dyżurów replantacyjnych na potrzeby Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-03-24 USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I TABLETÓW

Zapytanie Ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
Odpowiedzi na pytania III
informacja o zmianie terminu składania ofert II
2022-03-23 zlecenie udzielania świadczeń w tym wykonanie dyżurów replantacyjnych na potrzeby Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-03-21 Wykonywanie usług związanych z prowadzeniem nadzoru nad doskonaleniem procesów klinicznych oraz operacyjnych (procedur / instrukcji) w ramach funkcjonującego sytemu zarządzania jakością w Szpitalu

zapytanie ofertowe
2022-03-18 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW PCR

zapytanie ofertowe
2022-03-18 ZAKUP PROGRAMU DICOM (przeglądarka obrazów medycznych)

zapytanie ofertowe
2022-03-18 udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie funkcji lekarza kierującego Oddziałem Chorób Wewnętrznych i Zakaźnych

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-03-17 DOSTAWY ODZIEŻY OCHRONNEJ

zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
2022-03-17 DOSTAWY ODZIEŻY OCHRONNEJ

zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2022-03-17 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych i Zakaźnych

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
informacja o zmianie SWKO i zmiana terminu składania i otwarcia konkursu na 25.03.2022 roku
zmodyfikwoane Ogłoszenie
zmodyfikowane SWKO
2022-03-16 USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI URZĄDZEŃ UPS

zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania II i Zmiana terminu składania ofert
2022-03-16 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Medycyny Pracy i Gabinetu Orzeczniczego Psychologicznego

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-03-16 udzielanie świadczeń pielęgniarskich na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych i Zakaźnych 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-03-15 WYCINKA DRZEW NA TERENIE SZPITALA ( 8 SZT. ) WRAZ Z ROZDRABNIANIEM GAŁĘZI I CZĘŚCIOWĄ WYWÓZKĄ POZYSKANEGO DREWNA ORAZ WYKONANIE NASADZEŃ

zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
informacja o modyfikacji zapytania ofertowego
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
2022-03-15 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Glowy i Szyi w godzinach popołudniowych i nocnych od 14:35 do 07:00 całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy od 07:00 do 07:00 w ramach dyżuru

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 23.03.2022 roku
2022-03-15 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Klinicznego Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 23.03.2022 roku
2022-03-14 DZIERŻAWA 8 TERMINALI PŁATNICZNYCH WRAZ Z OBSŁUGĄ I ROZLICZANIEM WPŁAT DOKONYWANYCH ZA POMOCĄ KART PŁATNICZYCH NA OKRES 36 MIESIĘCY

zapytanie ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert II
2022-03-11 DOSTAWY MATERIAŁÓW OKULISTYCZNYCH

zapytanie ofertowe
2022-03-10 udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu patomorfologii w tym pełnienie funkcji lekarza kierującego Zakładem Patomorfologii

Ogłoszenie
SWKO
2022-03-10 DOSTAWA NARZĘDZI MIKROCHIRURGICZNYCH

zapytanie ofertowe
2022-03-10 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych zabezpieczających potrzeby Oddziału Neurochirurgicznego w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-03-10 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych zabezpieczających potrzeby Oddziału Neurochirurgicznego w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
2022-03-08 DOSTAWA NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH

zapytanie ofertowe
2022-03-07 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
2022-03-07 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Ortodoncji

Ogłoszenie
SWKO
2022-03-07 zlecenie udzielania świadczeń w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Oddziałem Udarowym

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-03-07 DOSTAWA SPRZĘTU KUCHENNEGO

zapytanie ofertowe
2022-03-03 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-03-03 DOSTAWA ODZIEŻY JEDNORAZOWEJ

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania II
Odpowiedzi na pytania III
2022-03-02 DOSTAWA CZUJNIKA DO KAPNOGRAFU

zapytanie ofertowe
2022-02-28 DOSTAWA DEFIBRYLATORA AED

zapytanie ofertowe
odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
informacja o zmianie terminu składania ofert
Odpowiedzi na pytania III
2022-02-28 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2022-02-24 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-02-24 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego II

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-02-23 USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI URZĄDZEŃ UPS

Zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane zapytanie ofertowe
2022-02-23 DOSTAWA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH FIRMY AESCULAP

zapytanie ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
Odpowiedzi na pytania
2022-02-23 DOSTAWY SUBSTYTUTU KOŚCI I PROTEZY ŚCIĘGNA

zapytanie ofertowe
2022-02-22 PRZEGLĄD I KONSERWACJA AGREGATU

Zapytanie Ofertowe
2022-02-22 DOSTAWY BALONÓW BARIATRYCZNYCH

Zapytanie Ofertowe
2022-02-22 DOSTAWA DEFIBRYLATORA AED

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
2022-02-21 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Dermatologicznej i Gabinecie Orzeczniczym Dermatologicznym

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
informacja o zmianie terminu składania ofert na dzień 1.03.2022 roku
2022-02-21 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-02-21 zlecenie udzielania świadczeń w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Oddziałem Udarowym

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-02-21 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-02-21 zabezpieczenie potrzeb Poradni POZ

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-02-21 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Kardiologicznej

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-02-18 ZAKUP ZAMIATARKI SPALINOWEJ

zapytanie ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
Odpowiedzi na pytania
informacja o zmianie terminu składania ofert
2022-02-17 DOSTAWY JEDNORAZOWYCH PAŁECZEK Z PODŁOŻEM DO POBIERANIA WYMAZÓW Z NOSOGARDZIELI W KIERUNKU SARS-CoV-2

zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2022-02-16 DOSTAWY SZYBKICH TESTÓW KASETKOWYCH

zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
2022-02-16 DOSTAWY SUBSTYTUTU KOŚCI I PROTEZY ŚCIĘGNA

zapytanie ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
2022-02-15 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z COVID

zapytanie ofertowe
2022-02-14 DOSTAWY ZESPOLEŃ NEUROCHIRURGICZNYCH

zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania III
2022-02-11 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

zapytanie ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
2022-02-11 ZAKUP LUB ODNOWIENIE PODPISÓW KWALIFIKOWANYCH NA OKRES 3 LAT

zapytanie ofertowe
2022-02-11 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW APARATÓW USG

zapytanie ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
Odpowiedzi na pytania
2022-02-09 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH

zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
2022-02-08 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Laryngologicznej

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-02-08 świadczenie usług farmaceutycznych w tym pełnienie funkcji kierownika Apteki Zakładowej 5 WSZK

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-02-07 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Zapytanie ofertowe
2022-02-04 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW APARATÓW USG

zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
Odpowiedzi na pytania III
Odpowiedzi na pytania IV
2022-02-04 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Chirurgii Urazowej i Ortopedii

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 18.02.2022 roku
2022-02-04 DOSTAWY SZCZEPIONEK

zapytanie ofertowe
2022-02-03 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW DIATERMII CHIRURGICZNYCH

zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2022-02-03 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Kardiologicznej

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-02-03 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Kliniki Kardiologii i Oddziału COVID utworzonego na bazie Kardiologii

Ogłoszenie
SWKO
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 14.02.2022 roku
2022-01-31 Zakup aktualizacji Farmaceutycznej Bazy Leków-Bazyl(FBD BAZYL)na okres 12 miesięcy

zapytanie ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
2022-01-28 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z COVID

Zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
Odpowiedzi na pytania III
2022-01-28 DOSTAWY MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI

zapytanie ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane zapytanie ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
2022-01-27 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW DIATERMII CHIRURGICZNYCH

zapytanie ofertowe
2022-01-27 udzielanie świadczeń pielęgniarskich na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-01-27 DOSTAWA WIELORAZOWYCH WŁÓKIEN LASEROWYCH

zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
2022-01-26 DOSTAWA JEDNORAZOWYCH PAŁECZEK Z PODŁOŻEM DO POBIERANIA WYMAZÓW Z NOSOGARDZIELI W KIERUNKU SARS CoV-2

zapytanie ofertowe
2022-01-25 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej w tym pełnienie dyżurów lekarskich

Ogłoszenie
SWKO
2022-01-25 zlecenie udzielania świadczeń w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Oddziałem Udarowym w tym pełnienie dyżurów lekarskich

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-01-25 udzielanie świadczeń w Zakładzie Radiologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-01-24 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

zapytanie ofertowe
odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
2022-01-24 udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie funkcji lekarza kierującego Specjalistyczną Przychodnią Stomatologiczną

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-01-24 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia potrzeb Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Gabinetu Orzeczniczego Psychiatrycznego

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
informacja o zmianie SWKO
zmodyfikowane SWKO
zmodyfikowane Ogłoszenie
2022-01-21 udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie funkcji lekarza kierującego Klinicznym Oddziałem Psychiatrycznym

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-01-20 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Chorób Zakaźnych oraz Gabinetu Orzeczniczego Chorób Zakaźnych

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-01-20 ŚWIADCZENIE USŁUG INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W 5 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z POLIKLINIKĄ SPZOZ W KRAKOWIE

Zapytanie Ofertowe
2022-01-19 Przetarg na sprzedaż agregatu prądotwórczego PAD 36, rok produkcji 1983

Ogłoszenie
2022-01-19 zabezpieczenie potrzeb Poradni POZ

Ogłoszenie
SWKO
2022-01-19 udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Chorób Naczyń oraz Gabinetu Orzeczniczego Chirurgii Naczyniowej

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-01-19 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji ginekologicznych w tym w zakresie zabezpieczenia potrzeb Poradni Ginekologicznej oraz Gabinetu Orzeczniczego Ginekologicznego

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-01-18 usługa wdrożenia modułu archiwizowania dokumentów wraz z licencją i konfiguracją (pakiet nr 1) oraz uruchomienie powiadomień w zakresie e-recept i e-skierowań dla pacjentów nie posiadających konta w IKP (pakiet nr 2) dotyczące systemu Comarch Optimed NXT

Zapytanie Ofertowe
2022-01-17 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających potrzeby Kliniki Intensywnej Terapii i Anestezjologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-01-17 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-01-17 udzielanie świadczeń zdrowotnych na zabezpieczenie potrzeb Poradni POZ i Polikliniki

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-01-17 DOSTAWA ZESPOLEŃ NEUROCHIRURGICZNYCH

Zapytanie Ofertowe
informacja o modyfikacji Zapytania Ofertowego
zmodyfikwoane Zapytanie Ofertowe
informacja o zmianie Zapytania Ofertowego i terminu składania ofert na dzień 24.01.2022 roku
zmodyfikwoane Zapytanie Ofertowe II
odpowiedzi na pytania
2022-01-17 DOSTAWY KOMPRESÓW I ŻELI ZNIECZULAJĄCYCH

Zapytanie Ofertowe
odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2022-01-17 DOSTAWA ZESPOLENIA OBOJCZYKA

Zapytanie Ofertowe
2022-01-12 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

zapytanie ofertowe
odpowiedzi na pytania
2022-01-12 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

zapytanie ofertowe
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
2022-01-05 udzielanie świadczeń w zakresie badań analitycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2022-01-05 Usługa migracji danych systemu RIS/PACS Allerad Chazon/Exhibeon firmy Pixel Technology Sp. z o.o. (w zakresie : Migracja danych systemu radiologicznego, Migracja danych DICOM),

ZAPYTANIE OFERTOWE
informacja o zmianie terminu składania ofert
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
2022-01-05 Kompleksowe usługi w zakresie napraw pojazdów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP – ZOZ w Krakowie

ZAPYTANIE OFERTOWE
2022-01-03 DOSTAWY ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW DANYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-12-22 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW MIKROSKOPÓW OKUSLITYCZNYCH

Zapytanie Ofertowe
odpowiedzi na pytania II
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
odpowiedzi na pytania III
zmodyfikowane zapytanie ofertowe II
2021-12-22 ZAKUP I DOSTAWA MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS STANDARD 40 KPL NA OKRES 12 MIESIĘCY

Zapytanie Ofertowe
2021-12-22 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Chorób Naczyń

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-12-22 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia potrzeb Poradni Alergologicznej, Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy i Gabinetu Orzeczniczego Chorób Płuc

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 31.12.2021 roku
2021-12-22 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji ginekologicznych w tym w zakresie zabezpieczenia potrzeb Poradni Ginekologicznej oraz Gabinetu Orzeczniczego Ginekologicznego

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dień 31.12.2021 roku
2021-12-20 DOSTAWY ELEKTRONICZNYCH NOSNIKÓW DANYCH I WORKÓW NA ZWŁOKI Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zapytanie Ofertowe
odpowiedzi na pytania
2021-12-17 DOSTAWY BIOPSJI MAMOTOMICZNEJ

Zapytanie Ofertowe
odpowiedzi na pytania
2021-12-17 DOSTAWA LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH PRZEPŁYWOWYCH

Zapytanie Ofertowe
odpowiedź na pytanie
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2021-12-17 NAPRAWA MATERACA SYSTEMU OGRZEWANIA PACJENTA ALPHA

Zapytanie Ofertowe
2021-12-17 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Zakładzie Radiologii Medycznej

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-12-16 ZEWNĘTRZNA OCENA WIARYGODNOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE ANALITYKI LEKARSKIEJ

Zapytanie Ofertowe
2021-12-16 WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ OCENY JAKOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Zapytanie Ofertowe
2021-12-16 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW LASERA OPERACYJNEGO UROLOGICZNEGO LITHO

Zapytanie Ofertowe
2021-12-16 udzielanie świadczeń zdrowotnych na zabezpieczenie potrzeb POZ na potrzeby Szpitala

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-12-16 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Okulistycznej

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-12-16 ZEWNĘTRZNA OCENA WIARYGODNOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE ANALITYKI LEKARSKIEJ

wynik
2021-12-16 ZEWNĘTRZNA OCENA WIARYGODNOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE ANALITYKI LEKARSKIEJ

wynik
2021-12-16 ZEWNĘTRZNA OCENA WIARYGODNOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE ANALITYKI LEKARSKIEJ

wynik
2021-12-15 DOSTAWY MASEK

Zapytanie Ofertowe
2021-12-13 DOSTAWA UNIWERSALNEGO UCHWYTU WIERTARSKIEGO Z RĘKOJEŚCIĄ TYPU ,,T”

Zapytanie Ofertowe
2021-12-10 udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie funkcji lekarza kierującego Oddziałem Rehabilitacji Dziennej i Poradni Rehabilitacyjnej

Ogloszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-12-10 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby Oddziału Neurochirurgicznego

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-12-10 DZIERŻAWA ANALIZATORA PCR

Zapytanie Ofertowe
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
odpowiedzi na pytania
2021-12-09 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Zapytanie Ofertowe
2021-12-09 DOSTAWA FORMY NEUROCHIRURGICZNEJ

Zapytanie Ofertowe
odpowiedzi na pytania
2021-12-09 PRZEGLĄDY TECHNICZNE, DOKONYWANIE NAPRAW I TESTÓW SPECJALISTYCZNYCH TOMOGRAFU 3D Z PANTOMOGRAFEM I CEFALOSTATEM HYPERION X9 CEPH 11X8

Zapytanie Ofertowe
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
informacja o zmianie terminu składania ofert II
informacja o modyfikacji
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe II
2021-12-09 udzielanie świadczeń w zakresie badań analitycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
zał. nr 4 badania powierzenia
odpowiediz na pytania
zmodyfikwoane SWKO
odpowiediz na pytania II
zmodyfikowane SWKO II
odpowiedzi na pytania III
zmodyfikowane SWKO III
2021-12-08 NAPRAWA, REGENERACJA I OSTRZENIE NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2021-12-07 DOSTAWY MASEK

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-12-07 DZIERŻAWA ANALIZATORA PCR

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2021-12-07 zabezpieczenie Poradni Medycyny Pracy i Gabinetu Orzeczniczego Neurologicznego

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-12-06 udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie funkcji lekarza kierującego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
informacja o zmianie SWKO
zmodyfikowane SWKO
2021-12-02 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO AUTOMATYCZNEGO BARWIENIA PREPARATÓW: ROZMAZÓW KRWI OBWODOWEJ I SZPIKU KOSTNEGO WRAZ DZIERŻAWĄ URZĄDZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
informacja o zmianie terminu składania ofert
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
2021-12-01 DOSTAWA OSŁON WYSOKICH NA BUTY

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-11-30 udzielanie świadczeń w zakresie badań i konsultacji dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami


informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 14.12.2021 roku
załącznik do umowy RODO


odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane SWKO
informacja o zmianie SWKO i zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 16.12.2021 roku
zmodyfikowane SWKO II
2021-11-26 DOSTAWA ENDOPROTEZY CEMENTOWEJ STAWU KOLANOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-11-26 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających potrzeby Kliniki Intensywnej Terapii i Anestezjologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-11-25 Audyt bezpieczeństwa systemu informacyjnego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej, zwanego dalej Audytem.

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
2021-11-25 DOSTAWY OBŁOŻEŃ

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
2021-11-24 PRZEGLĄDY TECHNICZNE, DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-11-23 DOSTAWA CHŁODZIARKI LABOLATORYJNEJ- 1 KPL ORAZ CHŁODZIARKI TRANSPORTOWEJ Z FUNKCJĄ ZAMRAŻARKI -1 KPL

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
2021-11-22 USŁUGA POMIARU INDYWIDUALNYCH DAWEK PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO U PRACOWNIKÓW SZPITALA

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
odpowiedzi na pytania II
zmodyfikowane zapytanie ofertowe II
2021-11-22 zlecenie udzielania świadczeń na przez diagnostów laboratoryjnych w Zakładzie Analityki Lekarskiej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-11-19 udzielanie świadczeń zdrowotnych na zabezpieczenie potrzeb Poradni POZ na potrzeby Szpitala

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2021-11-19 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW MYJNI DWUSTANOWISKOWEJ DO ENDOSKOPÓW WD 40

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-11-19 PRZEGLĄDY TECHNICZNE, DOKONYWANIE NAPRAW I TESTÓW SPECJALISTYCZNYCH APARATÓW RTG

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
2021-11-18 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-11-03 udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie funkcji lekarza kierującego w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Oddziałem Udarowym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-10-25 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-10-20 udzielanie świadczeń w Zakładzie Radiologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-10-11 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
informacja o zmianie SWKO
zmodyfikowany SWKO
2021-10-08 wykonywanie prac protetycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie II

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
informacja o zmianie terminu składania ofert na dzień 20.10.2021 roku
2021-10-07 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego III

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-10-05 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Glowy i Szyi w godzinach popołudniowych i nocnych od 14:35 do 07:00 całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy od 07:00 do 07:00 w ramach dyżuru

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2021-10-04 udzielanie świadczeń w udzielanie świadczeń w Zakładzie Medycyny Nuklearnej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-09-17 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Kardiologicznej

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-09-13 udzielanie świadczeń w udzielanie świadczeń w Zakładzie Radiologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-09-09 udzielanie świadczeń pielęgniarskich na potrzeby Centralnego Bloku Operacyjnego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-09-09 udzielanie świadczeń pielęgniarskich na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-09-07 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego II

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
informacja o zmianie terminu składania ofert na dzień 17.09.2021
2021-09-07 wykonywanie prac protetycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami


informacja o zmianie SWKO (podzial na 2 pakiety)
zmodyfikowane SWKO


2021-08-25 wykonywanie prac protetycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-08-23 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofer nta dzień 1.09.2021 roku
2021-08-23 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Glowy i Szyi w godzinach popołudniowych i nocnych od 14:35 do 07:00 całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy od 07:00 do 07:00 w ramach dyżuru

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2021-08-09 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Kliniki Chirurgii Ogólnej Onkologicznej i Naczyniowej w tym pełnienie dyżurów lekarskich

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
Wstecz