Wstecz

OGŁOSZENIADATA DOTYCZY
2021-10-20 udzielanie świadczeń w Zakładzie Radiologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-10-19 ZAKUP I DOSTAWA KLATKI NA BUTLE GAZOWE Z DACHEM I DWUSKRZYDŁOWYMI DRZWIAMI

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-10-18 DOSTAWA WÓZKA PALETOWEGO ELEKTRYCZNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-10-18 DZIERŻAWA APARATU DO GAZOMETRII (3SZT) WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-10-15 DOSTAWA PROTEZY REWIZYJNEJ STAWU KOLANOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
2021-10-13 DOSTAWY BALONÓW BARIATRYCZNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-10-13 CZYSZCZENIE RYNIEN ORAZ EWENTUALNE UDRAŻNIANIE RUR SPUSTOWYCH WRAZ Z OSZACOWANIEM STWIERDZONYCH USZKODZEŃ WE WSZYSTKICH BUDYNKACH KOMPLEKSU SZPITALNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-10-11 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
informacja o zmianie SWKO
zmodyfikowany SWKO
2021-10-08 wykonywanie prac protetycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie II

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
informacja o zmianie terminu składania ofert na dzień 20.10.2021 roku
2021-10-07 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO BADAŃ Z ZAKRESU PRACOWNI IMMUNOLOGII TRANSFUZYJNEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-10-07 DOSTAWY ODZIEŻY JEDNORAZOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
2021-10-07 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego III

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-10-06 DOSTAWA WÓZKA PALETOWEGO ELEKTRYCZNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
2021-10-05 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Glowy i Szyi w godzinach popołudniowych i nocnych od 14:35 do 07:00 całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy od 07:00 do 07:00 w ramach dyżuru

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2021-10-04 DOSTAWY WODY MINERALNEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
informacja o zmianie terminu składania ofert
odpowiedzi na pytania
2021-10-04 DOSTAWY SPRZĘTU KUCHENNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
informacja o zmianie terminu składania ofert
odpowiedzi na pytania
2021-10-04 udzielanie świadczeń w udzielanie świadczeń w Zakładzie Medycyny Nuklearnej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-09-30 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH- PROTEZ ORTOPEDYCZNYCH

Zapytanie Ofertowe
2021-09-22 CZYSZCZENIE RYNIEN ORAZ EWENTUALNE UDRAŻNIANIE RUR SPUSTOWYCH WRAZ Z OSZACOWANIEM STWIERDZONYCH USZKODZEŃ WE WSZYSTKICH BUDYNKACH KOMPLEKSU SZPITALNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
zmodyfikowane zapytanie ofertowe II
odpowiedzi na pytania II oraz informacja o terminie wizji lokalnej
odpowiedzi na pytania III
2021-09-20 DOSTAWA WÓZKÓW ZABIEGOWYCH, WÓZKA DO PRZEWOŻENIA ZWŁOK ORAZ LEŻANKI

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
2021-09-17 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
informacja o zmianie terminu składania ofert
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane zapytanie ofertowe II
2021-09-17 PRZEGLĄD I KONSERWACJA SPRZĘTU ZW

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-09-17 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Kardiologicznej

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-09-14 dostawy dekaliny i oleju silikonowego

Zapytanie Ofertowe
2021-09-14 DOSTAWA LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH PRZEPŁYWOWYCH

Zapytanie Ofertowe
odpowiedzi na pytania II


odpowiedzi na pytania


2021-09-13 DOSTAWY KLEJU TKANKOWEGO

Zapytanie Ofertowe
odpowiedzi na pytania
2021-09-13 udzielanie świadczeń w udzielanie świadczeń w Zakładzie Radiologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-09-10 wykonanie elektronicznego Systemu Kontroli Dostępu (SKD), do budynku nr: 30 i 32 w 5 WSzKzP SPZOZ i rozbudowa istniejącej instalacji wideodomofonowej (w tym informacja o wizji lokalnej na dzień 16.09.2021 godz. 11:00)

Zapytanie Ofertowe
2021-09-09 udzielanie świadczeń pielęgniarskich na potrzeby Centralnego Bloku Operacyjnego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-09-09 udzielanie świadczeń pielęgniarskich na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-09-07 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego II

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
informacja o zmianie terminu składania ofert na dzień 17.09.2021
2021-09-07 wykonywanie prac protetycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami


informacja o zmianie SWKO (podzial na 2 pakiety)
zmodyfikowane SWKO


2021-09-06 zadanie pod nazwą : system przyzywowy pacjenta w Klinice Chorób Wewnętrznych w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Krakowie

Zapytanie Ofertowe (w tym informacja o terminie wizji lokalnej)
zał. nr 3 - STWiOR
zał. nr 4 - protokół z odbycia wizji lokalnej


informacja o zmianie treści Zapytania Ofertowego i terminu składania ofert do dnia 17.09.2021 r. do godz. 11:00
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
zał. nr 5 - opis sygnalizacji przyzewowej


odpowiedzi na pytania
informacja o zmianie terminu składania ofert do dnia 20.09.2021 roku (do godz. 11:00)
odpowiedzi na pytania II
2021-09-03 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO – URZĄDZENIA AUDIOMETRYCZNE

Zapytanie Ofertowe
2021-09-03 LEGALIZACJA I NAPRAWA WAG

Zapytanie Ofertowe
informacja o modyfikacji Zapytania Ofertowego
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


odpowiedzi na pytania


2021-09-03 DZIERŻAWA 8 TERMINALI PŁATNICZYCH WRAZ Z OBSŁUGĄ I ROZLICZANIEM WPŁAT DOKONYWANYCH ZA POMOCĄ KART PŁATNICZYCH

Zapytanie Ofertowe
2021-09-03 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO – RESPIRATORA MONSOON PLUS ORAZ MIKROSKOPÓW

Zapytanie Ofertowe
2021-08-31 ZAKUP I DOSTAWA KLATKI NA BUTLE GAZOWE Z DACHEM I DWUSKRZYDŁOWYMI DRZWIAMI

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-08-26 DOSTAWA KOŁDER I PODUSZEK SZPITALNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-08-25 wykonywanie prac protetycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załacznikami
2021-08-25 DOSTAWY LEKU I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH RATUNKOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
2021-08-25 MATERIAŁY BIUROWE, MATERIAŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ I MATERIAŁY REKLAMOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-08-24 PROTEZA PRZEŁYKOWA

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
odpowiedzi na pytania II
2021-08-23 ZAKUP I DOSTAWA KLATKI NA BUTLE GAZOWE Z DACHEM I DWUSKRZYDŁOWYMI DRZWIAMI

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-08-23 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofer nta dzień 1.09.2021 roku
2021-08-23 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Glowy i Szyi w godzinach popołudniowych i nocnych od 14:35 do 07:00 całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy od 07:00 do 07:00 w ramach dyżuru

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2021-08-19 dostawy papieru do drukarek i papieru ksero

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
2021-08-17 ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-08-17 DRUKARKA MEDYCZNA Z WYPOSAŻENIEM

ZAPYTANIE OFERTOWE
2021-08-16 WZORCOWANIE PIPET

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmodyfikowane zapytanie ofertowe
odpowiedzi na pytania
2021-08-13 DOSTAWY LEKÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
2021-08-09 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Kliniki Chirurgii Ogólnej Onkologicznej i Naczyniowej w tym pełnienie dyżurów lekarskich

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2021-08-06 DOSTAWY LEKÓW

Zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2021-08-05 SYSTEM HOLTEROWSKI EKG

Zapytanie ofertowe
Zmodyfikowane zapytanie ofertowe
odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane zapytanie ofertowe II
odpowiedzi na pytania II
2021-08-05 DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO APARATÓW EKG FIRMY ASPEL/M4MEDICAL

Zapytanie ofertowe
Zmodyfikowane zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2021-07-30 Remont magazynu do przechowywania rzeczy i materiałów oraz poprawa warunków BHP w pomieszczeniu nr 18

Zapytanie ofertowe
załacznik przedmiar
załącznik STWIORB
2021-07-28 NAPRAWA GŁOWICY KAMERY H3-Z PROD. STORZ

Zapytanie ofertowe
2021-07-27 DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM : 2 SZT URZĄDZEŃ DO BEZPRZEWODOWEGO ZASILANIA UPS WRAZ Z BATERIAMI ORAZ BATERII DO URZĄDZENIA UPS

Zapytanie ofertowe oraz informacja o wizji lokalnej
Odpowiedzi na pytania
2021-07-27 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW APARATU EEG BIOFEEDNACK Z ZESTAWEM TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH DIGI TRACK VR

Zapytanie ofertowe
2021-07-27 DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2021-07-22 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Zapytanie ofertowe
Zmodyfikowane zapytanie ofertowe
2021-07-22 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU LABOLATORYJNEGO

Zapytanie ofertowe
Zmodyfikowane zapytanie ofertowe
Zmodyfikowane zapytanie ofertowe II
2021-07-16 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ AUTOMA-TYCZNEGO SYSTEMU ANALIZY MOCZU (ANALIZATOR PARAMETRÓW FIZYKO-CHEMICZNYCH MOCZU I ANALIATOR OSADU)

Zapytanie ofertowe
2021-07-14 DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH

Zapytanie ofertowe
Wstecz