Wstecz

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

OGŁOSZENIA O WSZCZĘTYCH POSTĘPOWANIACH
PRZETARGI NIEOGRANICZONEDATA
OGŁOSZENIA ZŁOŻENIA OFERT DOTYCZY
2022-08-17 2022-08-25 64/ZP/2022

Zwiększenie usługi zakresu funkcjonalnego wersji aktualnie wykorzytsywanegpo systemu Optimed NXT o dodatkowe funkcjonalności zwiększające bepieczeństwo

Ogłoszenie o zamówieniu


SWZ - wersja pdf
SWZ - wersja word


2022-08-12 2022-08-24 63/ZP/2022

Dostawy systemu do biopsji

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III


SWZ wraz z załącznikami - wersja WORD
SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja word
zmodyfikowany SWZ - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ II - wersja word
zmodyfikowany SWZ II - wersja PDF


odpowiedzi na pytania i informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 23.08.2022 roku - wersja PDF
odpowiedzi na pytania i informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 23.08.2022 roku - wersja word
odpowiedzi na pytania II
2022-08-09 2022-08-19 62/ZP/2022

DOSTAWA WORKÓW FOLIOWYCH, STELAŻY I KOSZY NA ODPADY

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SWZ - wersja word
SWZ - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja word


odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia ofert
2022-08-09 2022-08-19 61/ZP/2022

Dostawa odczynników do analizatora UNICAP 100 wraz z dzierżawą aparatu do oznaczeń alergologicznych i specjalistycznych przeciwciał jako back-up

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SWZ - wersja pdf
SWZ wersja word
zmodyfikowany SWZ - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja word
zmodyfikowany SWZ II - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja word


informacja o modyfikacji SWZ
odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwtarcia ofert
2022-08-05 2022-08-31 60/ZP/2022

DOSTAWY LEKÓW W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane


SWZ - wersja word
SWZ - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja word
zmodyfikowany SWZ - wersja PDF


odpowiedzi na pytania
2022-08-02 2022-08-10 58/ZP/2022

dostawa urządzenia do zamrażania tkanek

Ogłoszenie o zamówieniu


SWZ wraz z załacznikami
SWZ wraz z załącznikami wersja PDF
zmodyfikowany SWZ
zmodyfikowany SWZ - wersja word


informacja o zmianie SWZ
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia ofert
2022-08-02 2022-09-07 59/ZP/2022

DOSTAWY OBŁOŻEŃ OPERACYJNYCH

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane


SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF
SWZ wraz z załącznikami - wersja word


2022-08-01 2022-08-09 57/ZP/2022

dostawa systemu do planowania i usprawniana zabiegów ortopedycznych uwzględniający moduł 2D i 3D

Ogłoszenie o zamówieniu


SWZ - wersja pdf
SWZ - wersja word


Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia ofert
2022-07-28 2022-08-29 56/ZP/2022

realizacja inwestycji budowlanych na potrzeby Szpitala w formie zaprojektuj i zbuduj w podziale na 3 pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III


SWZ oraz informacja o obowiązkowej wizji lokalnej w dniu 02.08.2022 roku - wersja PDF
SWZ oraz informacja o obowiązkowej wizji lokalnej w dniu 02.08.2022 roku - wersja word
zmodyfikwoany SWZ - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja word
zmodyfikowany SWZ II - wersja word
zmodyfikowany SWZ II - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ III - wersja word
zmodyfikowany SWZ III - wersja PDF
zmodyfikwoany SWZ IV - wersja word
zmoydikowany SWZ IV - wersja PDF


dok. opz
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
informacja o modyfikacji SWZ
zmodyfikowane PFU załaczniki do modyfikacji z dnia 12.08.2022 roku
odpowiedzi na pytania - wersja word
odpowiedzi na pytania - wersja PDF
informacja o zmianie terminu skladania i otwarcia ofert oraz sprostowanie odpowiediz na pytanie nr 8 z dnia 17.08.2022 roku - wersja PDF
informacja o zmianie terminu skladania i otwarcia ofert oraz sprostowanie odpowiediz na pytanie nr 8 z dnia 17.08.2022 roku - wersja word
2022-07-22 2022-08-03 55/ZP/2022

rozbudowa posiadanej istniejącej infrastruktury Fortinet oraz rozszerzenie i migracja z wyrównaniem licencji dla rozwiązania wielopoziomowej ochrony dostępu w pakiecie ESET PROTECT Entry On-Prem, do wyższego pakietu licencji ESET PROTECT Enterprise On-Prem, z licencją i wsparciem technicznym na okres 36 miesięcy wraz z certyfikowanym szkoleniem dla 2 osób, równoważnego

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SWZ wraz z załacznikami - wersja word
SWZ wersja PDF
Załacznik nr 1A (uzupełnijący opis do Pakietu nr 1)
zmodyfikowany SWZ
zmodyfikowany SWZ wersja PDF
zmodyfikowany SWZ II wersja word
zmodyfikowany SWZ II wersja PDF


odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
odpowiedź na pytania III - wersja word
odpowiedzi na pytania III - wersja PDF
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia ofert
2022-07-22 2022-08-09 54/ZP/2022

zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane


SWZ wersja word
SWZ wersja PDF
zmodyfikowany SWZ


informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia ofert
2022-07-19 2022-07-27 53/ZP/2022

Dostawy siatek do operacji piersi

Ogłoszenie o zamówieniu


SWZ wersja word
SWZ wersja PDF


Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2022-07-15 2022-07-29 52/ZP/2022

Dostawy materiałów do gastroskopii i kolanoskopii

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II


SWZ - wersja word
SWZ wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja word
zmodyfikowany SWZ II - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ II - wersja word


informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
informacja o możliwości wglądu do próbek
2022-07-13 2022-09-05 51/ZP/2022

dostawa Gamma Kamery SPECT-CT z wyposażeniem oraz adaptacją pomieszczeń

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane II
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane III


SWZ oraz informacja o wizji lokalnej w dniu 22.07.2022 roku wersja word
SWZ oraz informacja o wizji lokalnej w dniu 22.07.2022 roku wersja PDF
zał. nr 1a - opis śluza i PFU
zmodyfikowany SWZ - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja word
zmodyfikowany SWZ II - wersja word
zmodyfikowany SWZ II - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ III - wersja word
zmodyfikwoany SWZ III - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ IV - wersja word
zmodyfikowamny SWZ IV - wersja PDF


odwołanie
WEZWANIE DO PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
odpowiedzi na pytania czesc nr I - wersja word
odpowiedzi na pytania czesc nr I - wersja PDF
odpowiedź na pytanie czesc nr II - wersja word
odpowiedź na pytanie czesc nr II - wersja PDF
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 19.08.2022 roku
odpowiedzi na pytania wraz z informacją o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 05.09.2022 roku
2022-07-11 2022-08-05 50/ZP/2022

DOSTAWY MATERIAŁÓW OKULISTYCZNYCH W TYM DO APARATÓW OKULISTYCZNYCH

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane


SWZ - wersja word
SWZ - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja word
zmodyfikowany SWZ II - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ II - wersja word


informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
informacja o możliwości wglądu do próbek
2022-07-01 2022-07-18 49/ZP/2022

Dostawy materiałów do laparoskopii

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II


SWZ wraz z załącznikami - wersja WORD
SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ
zmodyfikowany SWZ - wersja word
zmodyfikowany SWZ II
zmodyfikowany SWZ II


odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 18.07.2022
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzien 18.07.2022 - wersja PDF
odpowiedzi na pytania III
informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia ofert
informacja z otwarcia próbek
2022-06-30 2022-07-12 48/ZP/2022

dostawa sprzętu komputerowego oraz Microsoft Office 365 Business Standard

ogłoszenie o zamówieniu


SWZ wraz z załącznikami - wersja WORD
SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF


odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia ofert
2022-06-24 2022-07-05 47/ZP/2022

Dostawy zespoleń ortopedycznych

ogłoszenie o zamówieniu


SWZ wraz z załącznikami - wersja WORD
SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF


informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia ofert
2022-06-22 2022-07-15 46/ZP/2022

dostawa systemu do obsługi badań okulistycznych wraz z integracją z systemem OPTIMED NXT

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane


SWZ - wersja word
SWZ - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja word


informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
odpowiedż na pytanie
informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
informacja o kwocie przeznaczonej an sfinansowanie zamówienia plik PDF
informacja z otwarcia
informacja z otwarcia ofert plik PDF
2022-06-20 2022-07-26 43/ZP/2022

DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane


SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF
SWZ wraz z załącznikami - wersja word


odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
informacja o możliwości wglądu do próbek
inf. z otwarcia ofert dodatkowych
2022-06-14 2022-06-22 45/ZP/2022

Dostawa odczynników do immunodiagnostyki wraz z dzierżawą sprzętu laboratoryjnego

ogłoszenie o zamówieniu


SWZ wraz z załącznikami - wersja WORD
SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja word


odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2022-06-09 2022-06-17 42/ZP/2022

Dostawy materiałów do aparatów neurochirurgicznych

ogłoszenie o zamówieniu


SWZ wraz z załącznikami - wersja WORD
SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF


Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2022-06-09 2022-07-04 44/ZP/2022

zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane


SWZ - wersja word
SWZ - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja word
zmodyfikowany SWZ - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ II - wersja word
zmodyfikowany SWZ II - wersja PDF


odpwoiedzi na pytania i informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 04.07.2022 roku
odpowiedzi na pytania II - wersja PDF
informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia ofert
2022-06-03 2022-06-21 41/ZP/2022

OCHRONA FIZYCZNA TERENU I OBIEKTÓW 5WSZKZP Z OBSŁUGĄ SYSTEMU ALARMOWEGO, URZĄDZEŃ MONITORUJĄCYCH ORAZ SYSTEMU PARKINGOWEGO

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane


SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF
SWZ wraz z załącznikami - wersja word
zmodyfikowany SWZ
zmodyfikowany SWZ - wersja word


odpowiedź na pytanie i informacja o zmianie ogłoszenia
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia ofert
informacja z otwarcia ofert - wersja PDF
2022-05-31 2022-06-08 39/ZP/2022

Dostawa testów do posiadanego przez Zamawaijącego analizatora Elite InGenius

Ogłoszenie o zamówieniu


SWZ - wersja word
SWZ wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja word


informacja o modyfikacji SWZ
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2022-05-31 2022-07-06 40/ZP/2022

dostawa systemu monitorowania i raportowania dawki jonizującej oraz systemu do planowania i usprawniana zabiegów ortopedycznych uwzględniający moduł 2D i 3D

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane


SWZ - wersja word
SWZ - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja word
zmodyfikowany SWZ - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ II wersja word
zmodyfikowany SWZ II wersja PDF


informacja o zmianie SWZ i ogłoszenia - plik PDF
odpowiedzi na pytania - wersja word
odpowiedzi na pytania wersja - PDF
informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia ofert
2022-05-26 2022-06-08 37/ZP/2022

Dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SWZ wraz z załącznikami - wersja WORD
SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja word


odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
inf. z otwarcia ofert dodatkowych
2022-05-26 2022-07-01 38/ZP/2022

dostawa systemów informatycznych oraz urządzeń sieciowych i komputerowych, tj. Systemu do obsługi badań patomorfologicznych wraz z integracją z systemem OPTIMED NXT, Urządzenia do przechowywania kopii zapasowych umożliwiające wyeliminowanie powtarzających się części w zbiorze danych (DEDUPLIKATOR), Mobilnego zestawu do zdalnego dokumentowania przebiegu leczenia, Wielowarstwowego przełącznika o dużej przepustowości dedykowany do łączenia grup przełączników (CORE SWITCH)

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane


SWZ wersja word
SWZ wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja word
zmodyfikowany SWZ - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ II - wersja word
zmodyfikowany SWZ II - wersja PDF


informacja o zmianie ogłoszenia i SWZ
odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania - wersja PDF
folder plików do odp. na pytanie nr 24
folder plików do odp. na pytanie nr 25
odpowiedzi na pytania II - sprostowanie odp. na pyt. nr 8 z dnia 22.06.2022r.
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2022-05-25 2022-06-03 36/ZP/2022

Dostawy leków w ramach programu lekowego

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SWZ wraz z załącznikami - wersja WORD
SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja word


odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2022-05-19 2022-05-27 34/ZP/2022

Dostawy materiałów kosciozastępczych

ogłoszenie o zamówieniu


SWZ wraz z załącznikami - wersja WORD
SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF


Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2022-05-18 2022-06-01 33/ZP/2022

Dostawy radiofarmaceutyków i odczynników do ZMN

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SWZ wersja PDF
SWZ wersja word
zmodyfikowany SWZ - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja word


odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2022-05-18 2022-05-26 35/ZP/2022

Dostawy materiałów do aparatów neurochirurgicznych

ogłoszenie o zamówieniu


SWZ wraz z załącznikami - wersja WORD
SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF


Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2022-05-12 2022-05-20 32/ZP/2022

Dostawy materiałów do Artroskopii

ogłoszenie o zamówieniu


SWZ wraz z załącznikami - wersja WORD
SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF


Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2022-05-11 2022-06-24 31/ZP/2022

Roboty budowlane dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „budowa budynku szpitala dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziałów szpitalnych, zaplecza diagnostyczno-laboratoryjnego i rehabilitacji” wraz z dostawą sprzętu – zadanie nr 91575

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane
2022-07-08 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II (TERMIN)
022-07-29 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III (TERMIN)
2022-08-03 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IV (TERMIN)
2022-08-19 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (TERMIN)


SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF
Załącznik nr 1 do SWZ - link
Załącznik nr 3 do SWZ - wzór umowy
2022-06-21 - SWZ zmodyfikowany
2022-06-28 - zał. do odp. na pytania III
2022-07-21 - zmodyfikowany SWZ II
2022-07-21 - zmodyfikowany zał. nr 3 do SWZ akt umowy
2022-08-12 - zmodyfikowany akt umowy
2022-08-12 - zmodyfikowany zał. nr 14 do aktu umowy


2022-05-24 - odp. na pyt. I
2022-05-24 - zał. do odp. na pyt. I (TOM III - SST)
2022-05-27 - informacja o wniesieniu odwołania
2022-05-15 - odp. na pyt. II
2022-06-21 - informacja o zmianie SWZ
2022-06-28 - odp. na pytania III
2022-07-05 - odp. na pytania IV
2022-07-08 - zmiana terminu składania ofert
2022-07-16 - odp. na pytania V
2022-07-21 - odpowiedzi na pytania VI
2022-07-22 - odpowiedzi na pytania VII
2022-07-28 - informacja o wniesieniu odwołania
2022-07-28 - informacja ws pytań
2022-07-29 - zmiana terminu
2022-08-03 - zmiana terminu
2022-08-12 0 odpowiedzi na pytania VIII
2022-08-19 - zmiana terminu
2022-05-06 2022-06-13 28/ZP/2022

DOSTAWA SERWERU DEDYKOWANEGO DO PLATFORMY WIRTUALIZACJI ORAZ UPS DLA SERWEROWNI

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane


SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF
SWZ wraz z załącznikami - wersja word
zmodyfikowany SWZ - wersja word
zmodyfikwoany SWZ - wersja PDF


informacja o zmianie ogłoszenia
informacja o zmianie ogłoszenia i SWZ
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2022-05-06 2022-06-29 30/ZP/2022

dostawa sprzętu medycznego

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane II
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane III


SIWZ - wersja word
SIWZ - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja word
zmodyfikowany SWZ II - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ II - wersja word


informacja o zmianie ogłoszenia
informacja o zmianie SWZ i terminu składania i otwarcia ofert na dzień 20.06.2022 roku
odpowiedzi na pytania i informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 29.06.2022 roku
odpowiedzi na pytania i informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 29.06.2022 roku - plik PDF
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2022-05-06 2022-05-16 29/ZP/2022

dostawa sprzętu komputerowego oraz Microsoft Office 365 Business Standard

ogłoszenie o zamówieniu


SWZ wraz z załącznikami - wersja WORD
SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja word
zmodyfikowany SWZ - wersja PDF


odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2022-04-26 2022-05-09 27/ZP/2022

Dostawa materiałów do konserwacji

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SWZ wraz z załącznikami - wersja WORD
SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF
Załącznik nr 1 do SWZ - wersja EXCEL
Załącznik nr 1 do SWZ - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja word
zmodyfikowany SWZ - wersja PDF


informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2022-04-22 2022-05-02 26/ZP/2022

DOSTAWY PAPIERU DO DRUKAREK I PAPIERU KSERO

ogłoszenie o zamówieniu


SWZ wraz z załącznikami - wersja WORD
SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF


Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2022-04-20 2022-04-29 25/ZP/2022

dostawa 52 sztuk fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi w przeliczeniu na okres 24 miesięcy przy średnim miesięcznym wydruku przypadającym na: pojedyncze urządzenie wielofunkcyjne – 1200 kopii (wartości orientacyjne w skali miesiąca) tj. 1 497 600 kopii (w skali 24 mcy), monitoringiem wydruków

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II


SWZ wraz z załacznikami - wersja word
SWZ wraz z załącznikami wersja PDF
informacja o zmianie SWZ
zmodyfikowany SWZ
zmodyfikowany SWZ - wersja word
informacja o zmianie SWZ II - wersja PDF
informacja o zmianie SWZ - wersja word
zmodyfikwoany SWZ II - wersja word
zmodyfikowany SWZ II - wersja PDF


odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2022-04-14 2022-04-22 24/ZP/2022

Dostawa stelaży i koszy na odpady

ogłoszenie o zamówieniu


SWZ wraz z załącznikami - wersja WORD
SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF


Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2022-04-12 2022-05-19 23/ZP/2022

DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane


SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF
SWZ wraz z załącznikami - wersja word
zmodyfikowany SWZ - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja word


odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2022-04-12 2022-05-23 22/ZP/2022

zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane


SWZ wraz z załacznikami wersja WORD
SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ w wersji WORD
zmodyfikowany SWZ - wersja word
zmodyfikowany SWZ - wersja PDF


odpowiedź na pytania w wersji PDF
odpowiedź na pytania w wersji WORD
zmodyfikowany SWZ w wersji PDF
informacja o zmianie SWZ i terminu składania i otwarcia ofert
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2022-04-05 2022-05-11 21/ZP/2022

DOSTAWY LEKÓW

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane


SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF
SWZ wraz z załącznikami - wersja word


odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
inf. z otwarcia ofert dodatkowych
2022-04-01 2022-04-13 20/ZP/2022

Dostawy leków

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SWZ wraz z załącznikami - wersja WORD
SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja word
zmodyfikowany SWZ - wersja PDF


informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2022-03-24 2022-04-04 19/ZP/2022

Dostawy implantów piersi i igieł mamotomicznych

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SWZ wraz z załącznikami - wersja WORD
SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja word
zmodyfikowany SWZ - wersja PDF


odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2022-03-23 2022-04-06 18/ZP/2022

Dostawy materiałów opatrunkowych

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SWZ wraz z załącznikami - wersja WORD
SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja word
zmodyfikowany SWZ - wersja PDF


informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
informacja o możliwości wglądu do próbek
sprostowanie inf. z otwarcia ofert
2022-03-22 2022-03-30 17/ZP/2022

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla przebudowy i remontu budynków na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie ul. Wrocławska 1-3 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego

Ogłoszenie o zamówieniu


SWZ wraz z załącznikami wersja word
SWZ wraz z załącznikami wersja PDF


Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2022-03-15 2022-03-25 16/ZP/2022

Dostawy środków i sprzętu do utrzymania czystości

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SWZ wraz z załącznikami - wersja WORD
SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja word
zmodyfikowany SWZ - wersja PDF


informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2022-02-21 2022-03-29 12/ZP/2022

DOSTAWY LEKÓW W RAMACH PROGRAMU LEKOWEGO

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane


SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF
SWZ wraz z załącznikami - wersja word
zmodyfikowany SWZ - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja word


odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2022-01-24 2022-02-01 05/ZP/2022

usługa serwisowania i wpsarcia technicznego Zintegrowanego systemu Informatycznego typu HIS – Optimed NXT na okres 12 miesięcy - zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z wolnej ręki
SWZ - wersja PDF
SWZ - wersja word
2022-01-21 0000-00-00 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - 2022r.PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - 2022r.
aktualizacja planu 1
aktualizacja planu 2
aktualizacja planu 3
aktualizacja planu 4
aktualizacja planu 5
aktualizacja planu 6
aktualizacja planu 7
aktualizacja planu 8
aktualizacja planu 9
aktualizacja planu 10
aktualizacja planu 11
aktualizacja planu 12
aktualizacja planu 13
aktualizacja planu 14
aktualizacja planu 15
aktualizacja planu 16
aktualizacja planu 17
aktualizacja planu 18
aktualizacja planu 19
aktualizacja planu 20
aktualizacja planu 21
aktualizacja planu 22
aktualizacja planu 23
aktualizacja planu 24
2021-11-19 2021-12-27 65/ZP/2021

Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z transportem i dzierżawą bielizny pościelowej i wykorzystaniem technologii RFiD na okres 36 miesięcy dla Szpitala

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane


SWZ wraz z załącznikami - wersja PDF
SIWZ wraz załącznikami - wersja word
pozostałe załączniki do SWZ
zmodyfikowany SWZ - wersja PDF
zmodyfikowany SWZ - wersja word


informacja o modyfikacji SWZ
odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2021-10-06 2021-10-27 59/ZP/2021

roboty budowlane dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,Budowa wjazdu do kompleksu szpitala do ul. Prądnickiej wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną celem zabezpieczenia ruchu na rzecz SOR i transportu sanitarnego, numer zadania 91721

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III


SWZ wraz z załacznikami tym informacja o wizji lokalnej w dniu 12.10.2021 roku o godz. 10:00.
zmodyfikowany SWZ I
zmoodyfikowany SWZ II


zał. nr 1 - przedmiary
zał. nr 1 - cześć nr 1
zał. nr 1 - czesc nr 2
zał. nr 1 - czesc nr 3
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 002
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 003
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 004
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 005
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 006
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 007
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 008
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 009
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 010
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 011
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 012
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 013
zał. nr 1 - czesc nr 6 projekt rozbiórek plik pdf
zał. nr 1 - czesc nr 4 i 5
odpowiediz na pytania
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 26.10.2021 roku
odpowiedzi na pytania II i informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 27.10.2021 roku w tym informacja o zmianie SWZ
zmiana gatunków drzew , ilości i miejsce nasadzeń zastępczych plik nr 1
zmiana gatunków drzew , ilości i miejsce nasadzeń zastępczych plik nr 2
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
Wstecz