Wstecz

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

OGŁOSZENIA O WSZCZĘTYCH POSTĘPOWANIACH
PRZETARGI NIEOGRANICZONEDATA
OGŁOSZENIA ZŁOŻENIA OFERT DOTYCZY
2021-10-12 2021-10-22 60/ZP/2021

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO OZNACZEŃ KOAGULOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ 2 ANALIZATORÓW

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SWZ wraz z załacznikami
zmodyfikowany SWZ


odpowiedzi na pytania
2021-10-06 2021-10-26 59/ZP/2021

roboty budowlane dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,Budowa wjazdu do kompleksu szpitala do ul. Prądnickiej wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną celem zabezpieczenia ruchu na rzecz SOR i transportu sanitarnego, numer zadania 91721

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II


SWZ wraz z załacznikami tym informacja o wizji lokalnej w dniu 12.10.2021 roku o godz. 10:00.
zmodyfikowany SWZ I


zał. nr 1 - przedmiary
zał. nr 1 - cześć nr 1
zał. nr 1 - czesc nr 2
zał. nr 1 - czesc nr 3
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 002
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 003
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 004
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 005
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 006
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 007
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 008
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 009
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 010
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 011
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 012
zał. nr 1 - czesc nr 4,5,6 zip 013
zał. nr 1 - czesc nr 6 projekt rozbiórek plik pdf
zał. nr 1 - czesc nr 4 i 5
odpowiediz na pytania
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 26.10.2021 roku
2021-09-30 2021-10-18 58/ZP/2021

Dostawy obłożeń operacyjnych

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III


SWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SWZ
zmodyfikowany SWZ II


odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
informacja o możliwości wglądu do próbek
2021-09-30 2021-11-05 56/ZP/2021

Usługi odbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane


SWZ wraz z załącznikami


2021-09-15 2021-10-05 57/ZP/2021

Dostawy leków

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane


SWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SWZ
zmodyfikowany SWZ II


informacja o zmianie terminu
odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
inf. z otwarcia ofert dodatkowych
2021-08-26 2021-09-03 55/ZP/2021

dostawa sprzętu medycznego - Wózek transportowy dla pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu


SWZ wraz z załacznikami


Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2021-08-26 2021-09-03 54/ZP/2021

Dostawy siatek przepuklinowych

ogłoszenie o zamówieniu


SWZ wraz z załącznikami


Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2021-08-24 2021-09-16 53/ZP/2021

DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane


SWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SWZ


informacja o zmianie terminu
odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
informacja o możliwości wglądu do próbek
uzupełnienie inf. z otwarcia ofert
inf. z otwarcia ofert dodatkowych
2021-08-24 2021-09-29 52/ZP/2021

Dostawy leków w ramach programu lekowego

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane


SWZ wraz z załącznikami


odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2021-08-13 2021-09-10 51/ZP/2021

dostawa sprzętu medycznego II

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II opublikowane


SWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SWZ
zmodyfikowany SWZ II


informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
informacja o unieważnieniu pakietu nr 10
odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2021-08-11 2021-08-20 50/ZP/2021

Dostawy kaniuli dożylnych i siatek przepuklinowych

ogłoszenie o zamówieniu


SWZ wraz z załącznikami


odpowiedzi na pytania
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2021-07-26 2021-08-17 49/ZP/2021

dostawa zestawu do sterylizacji

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane II


SWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SWZ
zmodyfikowany SWZ II


odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia
2021-07-09 2021-07-19 47/ZP/2021

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO ROZDZIAŁU ELEKTROFORETYCZNEGO U BIAŁEK SUROWICY, PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO ORAZ IDENTYFIKACJA BIAŁKA MONOKLONALNEGO W MOCZU WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA

ogłoszenie o zamówieniu


SWZ wraz z załącznikami


odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia ofert
2021-07-01 2021-07-27 46/ZP/2021

Dostawy środków do dezynfekcji

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane
ogloszenie o zianie ogłoszenia II
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane II


SWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SWZ
zmodyfikowany SWZ II


odpowiedzi na pytania
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
kwota na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia ofert
2021-01-26 0000-00-00

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - 2021r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - 2021r.
Aktualizacja planu 1
Aktualizacja planu 2
Aktualizacja planu 3
aktualizacja planu 4
aktualizacja planu 5
aktualizacja planu 6
aktualizacja planu 7
aktualizacja planu 8
aktualizacja planu 9
aktualizacja planu 10
aktualizacja planu 11
aktualizacja planu 12
aktualizacja planu 13
aktualizacja planu 14
aktualizacja planu 15
aktualizacja planu 16
aktualizacja planu 17
aktualizacja planu 18
Wstecz