Wstecz

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

OGŁOSZENIA O ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWANIACH
WYNIKINUMER DOTYCZY
150/ZP-podprogowe/2022 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

wynik
146/ZP-podprogowe/2022 Szkolenie z bezpieczeństwa teleinformatycznego pracowników biurowych do 200 osób

wynik
148/ZP-podprogowe/2022 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH

wynik
149/ZP-podprogowe/2022 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

wynik
139A/ZP-podprogowe/2022 DOSTAWA OKULISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

wynik
145/ZP-podprogowe/2022 DOSTAWY OPATRUNKÓW I PŁYNU DO MYYJKI

wynik
143/ZP-podprogowe/2022 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

wynik
58/ZP/2022 dostawa urządzenia do zamrażania tkanek

wynik
142/ZP-podprogowe/2022 DOSTAWY LEKÓW

wynik
57/ZP/2022 dostawa systemu do planowania i usprawniana zabiegów ortopedycznych uwzględniający moduł 2D i 3D

wynik
141/ZP-podprogowe/2022 MATERIAŁY BIUROWE I MATERIAŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ

wynik
140/ZP-podprogowe/2022 DOSTAWA ENDOPROTEZY PORESEKCYJNEJ STAWU KOLANOWEGO

wynik
138/ZP-podprogowe/2022 DOSTAWA WÓZKÓW DO CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

wynik
139/ZP-podprogowe/2022 DOSTAWA OKULISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Informacja o odwołaniu postępowania
55/ZP/2022 rozbudowa posiadanej istniejącej infrastruktury Fortinet oraz rozszerzenie i migracja z wyrównaniem licencji dla rozwiązania wielopoziomowej ochrony dostępu w pakiecie ESET PROTECT Entry On-Prem, do wyższego pakietu licencji ESET PROTECT Enterprise On-Prem, z licencją i wsparciem technicznym na okres 36 miesięcy wraz z certyfikowanym szkoleniem dla 2 osób, równoważnego

wynik
62/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Glowy i Szyi

wynik
63/ZP/KONT/2022 udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie funkcji lekarza kierującego Zakładem RTG

wynik
136/ZP-podprogowe/2022 Dostawy testów i materiałów dezynfekcyjnych

wynik
137/ZP-podprogowe/2022 Dostawy materiałów hemostatycznych

wynik
135/ZP-podprogowe/2022 Dostawy opasek identyfikacyjnych

wynik
131/ZP-podprogowe/2022 Wykonanie analizy możliwości dalszej bezpiecznej eksploatacji czterech kominów stalowych o wysokościach 12 m z odciągami

wynik
111A/ZP-podprogowe/2022 Wykonanie mebli wraz z montażem w pomieszczeniach szpitala

wynik
132/ZP-podprogowe/2022 DOSTAWY WODY MINERALNEJ

wynik
134/ZP-podprogowe/2022 DOSTAWY SZCZEPIONEK

wynik
128/ZP-podprogowe/2022 Dostawy materiałów do aparatów systemu próżniowego Vivano

wynik
60/ZP/KONT/2022 udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach teleradiologii w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
61/ZP/KONT/2022 udzielanie świadczeń zdrowotnych na potrzeby Gabinetu Orzeczniczego Chirurgii Urazowej i Ortopedii

wynik
133/ZP-podprogowe/2022 Dostawy baterii do urządzeń medycznych

wynik
130/ZP-podprogowe/2022 Naprawa, regeneracja i ostrzenie narzędzi

wynik
129/ZP-podprogowe/2022 Roboty remontowe w budynku nr 4

wynik
127/ZP-podprogowe/2022 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

informacja o unieważnieniu postępowania
126/ZP-podprogowe/2022 DOSTAWA AKCESORIÓW DO PANELI GAZÓW MEDYCZNYCH

wynik
111/ZP-podprogowe/2022 Wykonanie mebli wraz z montażem w pomieszczeniach szpitala

Informacja o odwołaniu postępowania
124/ZP-podprogowe/2022 Dostawy odczynników do posiadanego analizatora parametrów krytycznych firmy Radiometer ABL 90 FLEX PLUS

wynik
125/ZP-podprogowe/2022 DOSTAWA ENDOPROTEZY PORESEKCYJNEJ DALSZEGO ODCINKA KOŚCI RAMIENNEJ

wynik
122/ZP-podprogowe/2022 ZAKUP LEKÓW W RAMACH PROGRAMU LEKOWEGO

wynik
123/ZP-podprogowe/2022 Roboty remontowe w budynku nr 4

informacja o unieważnieniu postępowania
121/ZP-podprogowe/2022 Przegląd i konserwacja wózków widłowych

wynik
107A/ZP-podprogowe/2022 DOSTAWY TONERÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ

wynik
50/ZP/2022 zlecenie udzielania świadczeń ratownika medycznego i pielęgniarskich na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

wynik
120/ZP-podprogowe/2022 Dostawy szczepionek

wynik
119/ZP-podprogowe/2022 DOSTAWY BATERII DO URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

Informacja o odwołaniu postępowania
116/ZP-podprogowe/2022 DOSTAWA PASÓW UNIERUCHAMIAJĄCYCH PACJENTA

wynik
118/ZP-podprogowe/2022 OSTRZENIE, REGENERACJA I NAPRAWA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH

wynik
113/ZP-podprogowe/2022 Usługa wdrożenia modułu Archiwum w systemie OPTIMED NXT

wynik
117/ZP-podprogowe/2022 Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych

wynik
59/ZP/KONT/2022 udzielanie świadczeń zdrowotnych poprzez wykonanie badań USG na potrzeby 5 Wojskowego Szpitala Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
112/ZP-podprogowe/2022 DOSTAWA STOJAKÓW JEZDNYCH POD KARDIOMONITOR Q7

wynik
57/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Klinicznego Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy

wynik
110/ZP-podprogowe/2022 DOSTAWY KOCÓW GRZEWCZYCH

wynik
108/ZP-podprogowe/2022 DOSTAWY LEKÓW

wynik
109/ZP-podprogowe/2022 DOSTAWY SIATEK PRZEPUKLINOWYCH

wynik
54/ZP/KONT/2022 udzielanie świadczeń w zakresie badań dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
55/ZP/KONT/2022 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
56/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Klinicznego Oddziału Okulistycznego

wynik
47/ZP/2022 Dostawy zespoleń ortopedycznych

wynik
107/ZP-podprogowe/2022 DOSTAWY TONERÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ BIUROWYCH

wynik
informacja o unieważnieniu czynności wyboru z dn. 28.06.2022r i unieważnieniu postępowania
105/ZP-podprogowe/2022 DOSTAWY KOCÓW GRZEWCZYCH

wynik
46/ZP/2022 dostawa systemu do obsługi badań okulistycznych wraz z integracją z systemem OPTIMED NXT

wynik
wynik - wersja PDF
99A/ZP-podprogowe/2022 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

informacja o unieważnieniu postępowania
104/ZP-podprogowe/2022 DOSTAWY ŻYWNOŚCI

informacja o unieważnieniu postępowania
102/ZP-podprogowe/2022 DOSTAWA STYMULATORA JEDNOJAMOWEGO Z WYPOSAŻENIEM

wynik
103/ZP-podprogowe/2022 DOSTAWA ŻALUZJI I ROLET WRAZ Z MONTAŻEM W POMIESZCZENIACH SZPITALA

wynik
53/ZP/KONT/2022 udzielanie świadczeń zdrowotnych poprzez wykonanie badań USG na potrzeby 5 Wojskowego Szpitala Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
101/ZP-podprogowe/2022 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO ANALITYKI OGÓLNEJ

wynik
100/ZP-podprogowe/2022 DOSTAWY STABILIZATORÓW ORTOPEDYCZNYCH

wynik
52/ZP/KONT/2022 udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
98/ZP-podprogowe/2022 Odbiór, transport odpadów: opakowania z papieru i tektury oraz ich zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska

wynik
99/ZP-podprogowe/2022 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

informacja o unieważnieniu postępowania
44/ZP/2022 zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
95/ZP-podprogowe/2022 Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem wraz z dostawą

wynik
96/ZP-podprogowe/2022 DOSTAWY ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI

wynik
93/ZP-podprogowe/2022 ODBIÓR, TRANSPORT ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ORAZ ICH ZAGOSPODAROWANIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI OCHRONY ŚRODOWISKA

wynik
51/ZP/KONT/2022 udzielania świadczeń na potrzeby Kliniki Chirurgii Ogólnej Onkologicznej i Naczyniowej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
97/ZP-podprogowe/2022 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I MATERIAŁÓW DLA ZAKŁADU PATOMORFOLOGII

wynik
unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienie postępowania w zakresie pakietu nr 4
94/ZP-podprogowe/2022 Remont pomieszczenia magazynowego oraz węzła sanitarnego na potrzeby mobilizacyjnego rozwinięcia

wynik
41/ZP/2022 OCHRONA FIZYCZNA TERENU I OBIEKTÓW 5WSZKZP Z OBSŁUGĄ SYSTEMU ALARMOWEGO, URZĄDZEŃ MONITORUJĄCYCH ORAZ SYSTEMU PARKINGOWEGO

wynik
92/ZP-podprogowe/2022 DOSTAWY ŻYWNOŚCI

informacja o unieważnieniu postępowania
39/ZP/KONT/2022 Dostawa testów do posiadanego przez Zamawaijącego analizatora Elite InGenius

wynik
40/ZP/2022 dostawa systemu monitorowania i raportowania dawki jonizującej oraz systemu do planowania i usprawniana zabiegów ortopedycznych uwzględniający moduł 2D i 3D

wynik I - pakiet nr 2
wynik II - pakiet nr 1
89/ZP-podprogowe/2022 USŁUGA DEZYNFEKCJI,DEZYNSEKCJI,DERATYZACJI ORAZ DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ POPRZEZ OZONOWANIE NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ

wynik
91/ZP-podprogowe/2022 Usługa nadzoru serwisowego nad urządzeniem do wirektomii i fakoemulsyfikacji Constellation prod. Alcon

wynik
87/ZP-podprogowe/2022 DOSTAWY JEDNORAZOWYCH KOSZUL PRZEDOPERACYJNYCH DLA PACJENTA

wynik
88/ZP-podprogowe/2022 DOSTAWY KONTRASTÓW

wynik
38/ZP/2022 dostawa systemów informatycznych oraz urządzeń sieciowych i komputerowych, tj. Systemu do obsługi badań patomorfologicznych wraz z integracją z systemem OPTIMED NXT, Urządzenia do przechowywania kopii zapasowych umożliwiające wyeliminowanie powtarzających się części w zbiorze danych (DEDUPLIKATOR), Mobilnego zestawu do zdalnego dokumentowania przebiegu leczenia, Wielowarstwowego przełącznika o dużej przepustowości dedykowany do łączenia grup przełączników (CORE SWITCH)

wynik
86/ZP-podprogowe/2022 Dzierżawa łącza telekomunikacyjnego w ramach realizowanego przez NASK zadania publicznego „Rozwój i utrzymanie systemu teleinformatycznego S46”,

wynik
84/ZP-podprogowe/2022 Świadczenie usług transportu sanitarnego wraz z opieką medyczną na rzecz 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
90/ZP-podprogowe/2022 DOSTAWA WÓZKA PALETOWEGO ELEKTRYCZNEGO

wynik
50/ZP/KONT/2022 udzielanie świadczeń w udzielanie świadczeń w Zakładzie Radiologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
85/zp-podprogowe/2022 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

informacja o unieważnieniu postępowania
49/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby na potrzeby Oddziału Neurochirurgii

wynik
83/ZP-podprogowe/2022 DOSTAWA POZYCJONERÓW RTG

wynik
82/ZP-podprogowe/2022 DOSTAWY TAMPONÓW NEUROCHIRURGICZNYCH

wynik
81/zp-podprogowe/2022 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

wynik
48/ZP/KONT/2022 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
80/ZP-podprogowe/2022 SUKCESYWNY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH W SYSTEMIE BEZGOTÓWKOWYM ZA POMOCĄ ELEKTRONICZNYCH KART NA STACJACH PALIW NA TERENIE POLSKI

Informacja o odwołaniu postępowania
46/ZP/KONT/2022 udzielanie świadczeń zdrowotnych na zabezpieczenie potrzeb POZ i Gabinetu Orzeczniczego Chorób Wewnętrznych

wynik
47/ZP/KONT/2022 udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym na potrzeby Poradni Dermatologicznej i Gabinetu Orzeczniczego Dermatologicznego

wynik
78/ZP-podprogowe/2022 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

wynik
77/ZP-podprogowe/2022 DOSTAWY IGIEŁ BIOPSYJNYCH

wynik
79/ZP-podprogowe/2022 DOSTAWY MATERIAŁU KOŚCIOZASTĘPCZEGO

wynik
75/ZP-podprogowe/2022 DOSTAWA URZĄDZENIA PODNOŚNIKOWEGO ORAZ SPRZĘTU BIUROWEGO

wynik
76/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY DRENÓW DO POMP INFUZYJNYCH

wynik
74/ZP-podprogowe/2022 DOSTAWY ODZIEŻY OCHRONNEJ MEDYCZNEJ

wynik
56A/zp-podprogowe/2022 sprzedaż sprzętu medycznego

wynik
69A/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY POŚCIELI JEDNORAZOWEJ

wynik
73/zp-podprogowe/2022 PRZEGLĄD, KONSERWACJA I REMONT GAŚNIC, POMIAR CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW ORAZ PRZEGLĄD OKRESOWY, KONSERWACJA I DROBNE NAPRAWY URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

wynik
72/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

wynik
70/zp-podprogowe/2022 WYCINKA DRZEW NA TERENIE SZPITALA ( 9 SZT. ) WRAZ Z ROZDRABNIANIEM GAŁĘZI I CZĘŚCIOWĄ WYWÓZKĄ POZYSKANEGO DREWNA ORAZ WYKONANIE NASADZEŃ

wynik
69/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY POŚCIELI JEDNORAZOWEJ

informacja o unieważnieniu postępowania
68/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY ODZIEŻY OCHRONNEJ MEDYCZNEJ

informacja o unieważnieniu postępowania
66/ZP-podprogowe/2022 DOSTAWY TESTÓW DO SCREENINGU NARKOTYKÓW W MOCZU WRAZ Z DZIERŻAWĄ CZYTNIKA DO TESTÓW

wynik
63A/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY APARATÓW DO PRZETOCZEŃ

wynik
65/zp-podprogowe/2022 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

wynik
45/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Gabinetu Orzeczniczego Okulistycznego

wynik
56/zp-podprogowe/2022 sprzedaż sprzętu medycznego

wynik
wynik II
64/zp-podprogowe/2022 Serwis i konserwacja systemu parkingowego marki KINGPARKING, wersja Barpark, produkcji firmy Villa Pro oraz współpracujących z tym systemem 3 szt. szlabanów marki FAAC 620-642

wynik
53A/zp-podprogowe/2022 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW ANALIZATORA DIAGNOSTYCZNEGO

wynik
62/zp-podprogowe/2022 DOSTAWA OPTYK

wynik
44/ZP/KONT/2022 udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie funkcji lekarza kierującego Zakładem RTG

wynik
61/zp-podprogowe/2022 ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH I AKCESORIÓW DO URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ

wynik
59/zp-podprogowe/2022 DOSTAWA URZĄDZEŃ UPS

Informacja o odwołaniu postępowania
43/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Oddziałem Udarowym w tym pełnienie dyżurów lekarskich

wynik
63/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY APARATÓW DO PRZETOCZEŃ

informacja o unieważnieniu postępowania
42/ZP/KONT/2022 udzielanie świadczeń pielęgniarskich na potrzeby Klinicznego Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
60/zp-podprogowe/2022 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW NEUROMONITORINGU

wynik
58/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY POJEMNIKÓW NA ODPADY MEDYCZNE

wynik
57/zp-podprogowe/2022 OSTRZENIE I REGENERACJA NARZĘDZI

wynik
55/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY TESTÓW BAKTERIOLOGICZNYCH

wynik
54/zp-podprogowe/2022 DOSTAWA SOND KRIOCHIRURGICZNYCH

wynik
41/ZP/KONT/2022 udzielanie świadczeń pielęgniarskich na potrzeby Poradni Alergologicznej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
53/zp-podprogowe/2022 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO

wynik
40/ZP/KONT/2022 zlecenie dyżurów replantacyjnych na potrzeby Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
52/zp-podprogowe/2022 USŁUGA WDROŻENIA MODUŁU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ EDM W SYSTEMIE OPTIMED NXT

wynik
51/zp-podprogowe/2022 USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TELEFONÓW I TABLETÓW

wynik
39/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń w tym wykonanie dyżurów replantacyjnych na potrzeby Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
50/zp-podprogowe/2022 Wykonywanie usług związanych z prowadzeniem nadzoru nad doskonaleniem procesów klinicznych oraz operacyjnych (procedur / instrukcji) w ramach funkcjonującego sytemu zarządzania jakością w Szpitalu.

wynik
38/ZP/KONT/2022 udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie funkcji lekarza kierującego Oddziałem Chorób Wewnętrznych i Zakaźnych

wynik
49/zp-podprogowe/2022 ZAKUP PROGRAMU DICOM(przeglądarka obrazów medycznych)

wynik
48/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW PCR

wynik
37/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych i Zakaźnych

wynik
46/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY ODZIEŻY OCHRONNEJ

wynik
45/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY ODZIEŻY OCHRONNEJ

wynik
47/zp-podprogowe/2022 USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI UPS

wynik
36/ZP/KONT/2022 udzielanie świadczeń pielęgniarskich na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych i Zakaźnych 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
35/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Medycyny Pracy i Gabinetu Orzeczniczego Psychologicznego

wynik
33/ZP/KONT/2022 udzielanie świadczeń w Klinice Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Glowy i Szyi

wynik
34/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Klinicznego Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc

wynik
43/zp-podprogowe/2022 WYCINKA DRZEW NA TERENIE SZPITALA ( 8 SZT. ) WRAZ Z ROZDRABNIANIEM GAŁĘZI, FREZOWANIEM PNI I CZĘŚCIOWĄ WYWÓZKĄ POZYSKANEGO DREWNA ORAZ WYKONANIE NASADZEŃ

wynik
44/zp-podprogowe/2022 USŁUGA POLEGAJĄCA NA PRZEDŁUŻENIU WSPARCIA INFORMATYCZNEGO W ZAKRESIE SYSTEMU ERP EGERIA NA OKRES 12 MIESIĘCY

wynik
41/zp-podprogowe/2022 DZIERŻAWA 8 TERMINALI PŁATNICZNYCH WRAZ Z OBSŁUGĄ I ROZLICZANIEM WPŁAT DOKONYWANYCH ZA POMOCĄ KART PŁATNICZYCH NA OKRES 36 MIESIĘCY

wynik
42/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY MATERIAŁÓW OKULISTYCZNYCH

wynik
32/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych zabezpieczających potrzeby Oddziału Neurochirurgicznego w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
31/ZP/KONT/2022 udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu patomorfologii w tym pełnienie funkcji lekarza kierującego Zakładem Patomorfologii

wynik
40/zp-podprogowe/2022 DOSTAWA NARZĘDZI MIKROCHIRURGICZNYCH

wynik
38/zp-podprogowe/2022 DOSTAWA NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH

wynik
37/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

wynik
39/zp-podprogowe/2022 DOSTAWA SPRZĘTU KUCHENNEGO

wynik
29/ZP/KONT/2022 udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Ortodoncji

wynik
30/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Oddziałem Udarowym

wynik
36/zp-podprogowe/2022 DOSTAWA ODZIEŻY JEDNORAZOWEJ

wynik
28/ZP/KONT/2022 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
35/zp-podprogowe/2022 DOSTAWA CZUJNIKA DO KAPNOGRAFU

wynik
31A/zp-podprogowe/2022 DOSTAWA DEFIBRYLATORA AED

wynik
34/zp-podprogowe/2022 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

wynik
26/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

wynik
28A/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY SUBSTYTUTU KOŚCI I PROTEZY ŚCIĘGNA

wynik
33/zp-podprogowe/2022 DOSTAWA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH FIRMY AESCULAP

wynik
20/zp-podprogowe/2022 USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI URZĄDZEŃ UPS

wynik
informacja o unieważnieniu
29/zp-podprogowe/2022 Przegląd i konserwacja agregatu prądotwórczego

wynik
31/zp-podprogowe/2022 DOSTAWA DEFIBRYLATORA AED

wynik
30/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY BALONÓW BARIATRYCZNYCH

wynik
21/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Kardiologicznej

wynik
22/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Dermatologicznej i Gabinecie Orzeczniczym Dermatologicznym

wynik
20/ZP/KONT/2022 zabezpieczenie potrzeb Poradni POZ

wynik
25/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
24/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Oddziałem Udarowym

wynik
23/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej

wynik
25/zp-podprogowe/2022 ZAKUP ZAMIATARKI SPALINOWEJ

wynik
21A/zp-podprogowe/2022 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

wynik
27/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY JEDNORAZOWYCH PAŁECZEK Z PODŁOŻEM DO POBIERANIA WYMAZÓW Z NOSOGARDZIELI W KIERUNKU SARS CoV-2)

wynik
28/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY SUBSTYTUTU KOŚCI I PROTEZY ŚCIĘGNA

Informacja o odwołaniu postępowania
26/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY SZYBKICH TESTÓW KASETKOWYCH

wynik
16A/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z COVID

wynik
07A/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY ZESPOLEŃ NEUROCHIRURGICZNYCH

wynik
19A/zp-podprogowe/2022 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW APARATÓW USG

wynik
24/zp-podprogowe/2022 ZAKUP LUB ODNOWIENIE PODPISÓW KWALIFIKOWANYCH DLA PRACOWNIKÓW NA OKRES 3 LAT,

wynik
23/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH

wynik
19/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Laryngologicznej

wynik
wynik II
18/ZP/KONT/2022 świadczenie usług farmaceutycznych w tym pełnienie funkcji kierownika Apteki Zakładowej 5 WSZK

wynik
21/zp-podprogowe/2022 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

wynik
17/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Chirurgii Urazowej i Ortopedii

wynik
19/zp-podprogowe/2022 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW APARATÓW USG

Informacja o odwołaniu postępowania
22/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY SZCZEPIONEK

wynik
16/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Kliniki Kardiologii i Oddziału COVID utworzonego na bazie Kardiologii

wynik
15/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Kardiologicznej

wynik
14A/zp-podprogowe/2022 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW DIATERMII CHIRURGICZNYCH

wynik
17/zp-podprogowe/2022 ZAKUP AKTUALIZACJI FARMACEUTYCZNEJ BAZY LEKÓW-BAZYL (FBD BAZYL) NA OKRES 12 MIESIĘCY,

informacja o unieważnieniu
18/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI

wynik
16/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH Z COVID

wynik
sprostowanie wyniku
informacja o unieważnieniu
14/zp-podprogowe/2022 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW DIATERMII CHIRURGICZNYCH

wynik
15/zp-podprogowe/2022 DOSTAWA WIELORAZOWYCH WŁÓKIEN LASEROWYCH

wynik
14/ZP/KONT/2022 udzielanie świadczeń pielęgniarskich na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
13/zp-podprogowe/2022 DOSTAWA JEDNORAZOWYCH PAŁECZEK Z PODŁOŻEM DO POBIERANIA WYMAZÓW Z NOSOGARDZIELI W KIERUNKU SARS-CoV-2

wynik
informacja o unieważnieniu
12/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Oddziałem Udarowym w tym pełnienie dyżurów lekarskich

wynik
11/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej w tym pełnienie dyżurów lekarskich

wynik
13/ZP/KONT/2022 udzielanie świadczeń w Zakładzie Radiologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
12/zp-podprogowe/2022 Przeglądy techniczne oraz dokonywanie napraw sprzętu medycznego

wynik
10/ZP/KONT/2022 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia potrzeb Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Gabinetu Orzeczniczego Psychiatrycznego

wynik
09/ZP/KONT/2022 udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie funkcji lekarza kierującego Specjalistyczną Przychodnią Stomatologiczną

wynik
08/ZP/KONT/2022 udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie funkcji lekarza kierującego Klinicznym Oddziałem Psychiatrycznym

wynik
07/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Chorób Zakaźnych oraz Gabinetu Orzeczniczego Chorób Zakaźnych

wynik
11/zp-podprogowe/2021 Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osbowych

wynik
04/ZP/KONT/2022 zabezpieczenie potrzeb Poradni POZ

wynik
05/ZP/KONT/2022 udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Chorób Naczyń oraz Gabinetu Orzeczniczego Chirurgii Naczyniowej

wynik
06/ZP/KONT/2022 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji ginekologicznych w tym w zakresie zabezpieczenia potrzeb Poradni Ginekologicznej oraz Gabinetu Orzeczniczego Ginekologicznego

wynik
10/zp-podprogowe/2022 Przetarg na sprzedaż agregatu prądotwórczego PAD 36, rok produkcji 1983

wynik
06/zp-podprogowe/2022 usługa wdrożenia modułu archiwizowania dokumentów wraz z licencją i konfiguracją oraz uruchomienie powiadomień w zakresie e-recept i e-skierowań dla pacjentów nie posiadających konta w IKP

wynik
07/zp-podprogowe/2022 DOSTAWA ZESPOLEŃ NEUROCHIRURGICZNYCH

wynik
informacja o unieważnieniu
08/zp-podprogowe/2022 Dostawy kompresów i żeli znieczulających

wynik
01/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających potrzeby Kliniki Intensywnej Terapii i Anestezjologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
03/ZP/KONT/2022 udzielanie świadczeń zdrowotnych na zabezpieczenie potrzeb Poradni POZ i Polikliniki

wynik
02/ZP/KONT/2022 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
02/zp-podprogowe/2022 Kompleksowe usługi w zakresie napraw pojazdów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP – ZOZ w Krakowie

wynik
64A/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń w zakresie badań analitycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
198/zp-podprogowe/2021 ZAKUP I DOSTAWA MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS STANDARD 40 KPL NA OKRES 12 MIESIĘCY

WYNIK
197/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW DANYCH I WORKÓW NA ZWŁOKI Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

WYNIK
199/zp-podprogowe/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW MIKROSKOPÓW OKULISTYCZNYCH

wynik
70/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Chorób Naczyń

wynik
71/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia potrzeb Poradni Alergologicznej, Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy i Gabinetu Orzeczniczego Chorób Płuc

wynik
72/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji ginekologicznych w tym w zakresie zabezpieczenia potrzeb Poradni Ginekologicznej oraz Gabinetu Orzeczniczego Ginekologicznego

wynik
69/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Zakładzie Radiologii Medycznej

wynik
194/zp-podprogowe/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW LASERA OPERACYJNEGO UROLOGICZNEGO LITHO

wynik
193/zp-podprogowe/2021 WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ OCENY JAKOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH

wynik
67/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń zdrowotnych na zabezpieczenie potrzeb POZ na potrzeby Szpitala

wynik
68/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Okulistycznej

wynik
186A/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY MASEK

wynik
191/zp-podprogowe/2021 zakup i dostawa UNIWERSALNEGO UCHWYTU WIERTARSKIEGO Z RĘKOJEŚCIĄ TYPU ,,T”

wynik
66/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby Oddziału Neurochirurgicznego

wynik
65/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie funkcji lekarza kierującego Oddziałem Rehabilitacji Dziennej i Poradni Rehabilitacyjnej

wynik
185A/zp-podprogowe/2021 DZIERŻAWA ANALIZATORA PCR

wynik
190/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA FORMY NEUROCHIRURGICZNEJ

wynik
187/zp-podprogowe/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE, DOKONYWANIE NAPRAW I TESTÓW SPECJALISTYCZNYCH TOMOGRAFU 3D Z PANTOMOGRAFEM I CEFALOSTATEM HYPERION X9 CEPH 11X8

wynik
64/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń w zakresie badań analitycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
188/zp-podprogowe/2021 NAPRAWA, REGENERACJA I OSTRZENIE NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH

wynik
184/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO AUTOMATYCZNEGO BARWIENIA PREPARATÓW: ROZMAZÓW KRWI OBWODOWEJ I SZPIKU KOSTNEGO WRAZ DZIERŻAWĄ URZĄDZENIA

WYNIK
63/ZP/KONT/2021 zabezpieczenie Poradni Medycyny Pracy i Gabinetu Orzeczniczego Neurologicznego

wynik
186/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA MASEK

wynik
185/zp-podprogowe/2021 DZIERŻAWA ANALIZATORA PCR

wynik uniewaznienie
183/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA OSŁON WYSOKICH NA BUTY

WYNIK
175/zp-podprogowe/2021 AUDYT BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU INFORMACYJNEGO 5 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAKOWIE WYKORZYSTYWANEGO DO ŚWIADCZENIA USŁUGI KLUCZOWEJ, ZWANEGO DALEJ AUDYTEM

WYNIK
62/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie funkcji lekarza kierującego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
180/zp-podprogowe/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE, DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

WYNIK
182/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA PROTEZY CEMENTOWEJ STAWU KOLANOWEGO

WYNIK
61/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń w zakresie badań i konsultacji dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
177/zp-podprogowe/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE, DOKONYWANIE NAPRAW I TESTÓW SPECJALISTYCZNYCH APARATÓW RTG

WYNIK
178/zp-podprogowe/2021 USŁUGA POMIARU INDYWIDUALNYCH DAWEK PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO U PRACOWNIKÓW SZPITALA

WYNIK
174/zp-podprogowe/2021 świadczenie przez Wykonawcę na rzecz 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych i nierejestrowanych (przesyłki listowe, paczki pocztowe), jak również zwrot przesyłek niedoręczonych po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. 2020 poz. 1041), w skład których wchodzą usługi pocztowe opłacane „z dołu” oraz usługa odbioru przesyłek.

WYNIK
181/zp-podprogowe/2021 dostawa obłożenień

WYNIK
60/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających potrzeby Kliniki Intensywnej Terapii i Anestezjologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
179/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA CHŁODZIARKI LABORATORYJNEJ – 1 KPL ORAZ CHŁODZIARKI TRANSPORTOWEJ Z FUNKCJĄ ZAMRAŻARKI – 1 KPL

WYNIK
176/zp-podprogowe/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAWMYJNI DWUSTANOWISKOWEJ DO ENDOSKOPÓW WD 440

WYNIK
59/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń na przez diagnostów laboratoryjnych w Zakładzie Analityki Lekarskiej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
58/ZP/KONT/2021 zabezpieczenie potrzeb Poradni POZ

wynik
65/ZP/2021 Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z transportem i dzierżawą bielizny pościelowej i wykorzystaniem technologii RFiD na okres 36 miesięcy dla Szpitala

wynik
wynik postępowania II
wynik III
wynik postępowania IV
57/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich (w tym wykonywanie w tym czasie zabiegów operacyjnych) zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii

wynik
172/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

WYNIK
171/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO (WYPOSAŻENIE GABINETU DIETETYKA)

WYNIK
168/zp-podprogowe/2021 NADZÓR SERWISOWY WIERTARKI NEUROCHIRURGICZNEJ FIRMY MEDTRONIC

WYNIK
173/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA LEKÓW

WYNIK
169/zp-podprogowe/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW ZESTAWU LAPAROSKOPOWEGO ORAZ ARTROSKOPOWEGO PROD. STRYKER

WYNIK
56/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie funkcji lekarza kierującego w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Oddziałem Udarowym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
170/ZP-PODPROGOWE/2021 DOSTAWA PROTEZY ORTOPEDYCZNEJ

WYNIK
138b/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA KLATKI NA BUTLE GAZOWE Z DACHEM I DWUSKRZYDŁOWYMI DRZWIAMI

WYNIK
167/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA SZCZEPIONEK

WYNIK
54A/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego

wynik
166/zp-podprogowe/2021 DZIERŻAWA APARATU DO GAZOMETRII (3SZT) WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH

WYNIK
62/ZP/2021 zakup i dostawa sprzętu medycznego – aparatu USG z opcją duplex

wynik
161a/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA WÓZKA PALETOWEGO ELEKTRYCZNEGO

WYNIK
55/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń w Zakładzie Radiologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
54/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
162/zp-pdprogowe/2021 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO BADAŃ W ZAKRESIE PRACOWNI IMMUNOLOGII TRANSFUZYJNEJ

WYNIK
165/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA PROTEZY REWIZYJNEJ STAWU KOLANOWEGO

WYNIK
157A/zp-podprogowe/2021 CZYSZCZENIE RYNIEN ORAZ EWENTUALNE UDRAŻNIANIE RUR SPUSTOWYCH WRAZ Z OSZACOWANIEM STWIERDZONYCH USZKODZEŃ WE WSZYSTKICH BUDYNKACH KOMPLEKSU SZPITALNEGO

WYNIK
164/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA BALONU BARIATRYCZNEGO

WYNIK
160/ZP-PODPROGOWE/2021 DOSTAWA SPRZĘTU KUCHENNEGO

WYNIK
159/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY WODY MINERALNEJ

WYNIK
163/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY ODZIEŻY JEDNORAZOWEJ

WYNIK
157/zp-podprogowe/2021 CZYSZCZENIE RYNIEN ORAZ EWENTUALNE UDRAŻNIANIE RUR SPUSTOWYCH WRAZ Z OSZACOWANIEM STWIERDZONYCH USZKODZEŃ WE WSZYSTKICH BUDYNKACH KOMPLEKSU SZPITALNEGO

WYNIK
161/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA WÓZKA PALETOWEGO ELEKTRYCZNEGO

WYNIK
INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU CZYNNOŚCI Z DNIA 12.10.2021 ROKU I UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
46B/ZP/KONT/2021 wykonywanie prac protetycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
149/zp-podprogowe/2021 WYKONANIE INSTALACJI PRZYZYWOWEJ W KLINICE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH W 5 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z KOLIKLINIKĄ SPZOZ W KRAKOWIE

WYNIK
53/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego III

wynik
158/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH- PROTEZ ORTOPEDYCZNYCH

WYNIK
52/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Glowy i Szyi w godzinach popołudniowych i nocnych od 14:35 do 07:00 całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy od 07:00 do 07:00 w ramach dyżuru

wynik
51/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń w udzielanie świadczeń w Zakładzie Medycyny Nuklearnej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
155/zp-podprogowe/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

WYNIK
56/ZP/2021 Usługi odbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych

wynik
156/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA WÓZKÓW ZABIEGOWYCH, WÓZKA DO PRZEWOŻENIA ZWŁOK ORAZ LEŻANKI

WYNIK
150/zp-podprogowe/2021 WYKONANIE ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU (SKD), DO BUDYNKU NR 30 I 32 W 5 WSZKZP SPZOZ I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJIWIDEODOMOFONOWEJ

WYNIK
wynik II i unieważnienie postępowania
154/zp-podprogowe/2021 Przegląd i konserwacja sprzętu Z W

WYNIK
152/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY DEKALINY I OLEJU SILIKONOWEGO

WYNIK
153/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH PRZEPŁYWOWYCH

WYNIK
50/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Kardiologicznej

wynik
151/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY KLEJU TKANKOWEGO

WYNIK
49/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń w udzielanie świadczeń w Zakładzie Radiologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
47/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń pielęgniarskich na potrzeby Centralnego Bloku Operacyjnego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
48/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń pielęgniarskich na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
44/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

wynik - odwołanie konkursu
46A/ZP/KONT/2021 wykonywanie prac protetycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
44A/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego II

wynik
147/zp-podprogowe/2021 LEGALIZACJA I NAPRAWA WAG

wynik
146/zp-podprogowe/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO – URZĄDZENIA AUDIOMETRYCZNE

wynik
145/zp-podprogowe/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO – RESPIRATORA MONSOON PLUS ORAZ MIKROSKOPÓW

wynik
148/zp-podprogowe/2021 DZIERŻAWA 8 TERMINALI PŁATNICZYCH WRAZ Z OBSŁUGĄ I ROZLICZANIEM WPŁAT DOKONYWANYCH ZA POMOCĄ KART PŁATNICZYCH

wynik uniewaznienie
140/zp-podprogowe/2021 MATERIAŁY BIUROWE, MATERIAŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ I MATERIAŁY REKLAMOWE

WYNIK
141/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA LEKU I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH RATUNKOWYCH

WYNIK
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA I WYNIKU
138a/zp-podprogowe/2021 ZAKUP I DOSTAWA KLATKI NA BUTLE GAZOWE Z DACHEM I DWUSKRZYDŁOWYMI DRZWIAMI

wynik
wynik II i unieważnienie postępowania
136/zp-podprogowe/2021 ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM

WYNIK
138/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA KLATKI NA BUTLE GAZOWE Z DACHEM I DWUSKRZYDŁOWYMI DRZWIAMI

WYNIK
142/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA KOŁDER I PODUSZEK SZPITALNYCH

wynik
46/ZP/KONT/2021 wykonywanie prac protetycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik unieważnienie
139/zp-podprogowe/2021 PROTEZA PRZEŁYKOWA

wynik
134/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA DRUKARKI MEDYCZNEJ Z WYPOSAŻENIEM

WYNIK
45/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Glowy i Szyi w godzinach popołudniowych i nocnych od 14:35 do 07:00 całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy od 07:00 do 07:00 w ramach dyżuru

wynik
129/zp-podprogowe/2021 SYSTEM HOLTEROWSKI EKG

WYNIK
137/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY PAPIERU DO DRUKOWANIA I PAPIERU KSERO

WYNIK
119/zp-podprogowe/2021 Wykonanie analizy możliwości dalszej bezpiecznej eksploatacji czterech kominów stalowych o wysokościach 12 m z odciągami

WYNIK
132/zp-podprogowe/2021 WZORCOWANIE PIPET

WYNIK
133/zp-podprogowe/2021 dostawy leków

WYNIK
51/ZP/2021 dostawa sprzętu medycznego II

wynik I uniewaznienie pakietu nr 10
wynik II
wynik III
130/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO APARATÓW EKG FIRMY ASPEL/M4MEDICAL

WYNIK
123/zp-podprogowe/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU LABOLATORYJNEGO

WYNIK
131/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY LEKÓW

WYNIK
124/ZP-PODPROGOWE/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW APARATU EEG BIOFEEDNACK Z ZESTAWEM TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH DIGI TRACK VR

WYNIK
122/ZP-PODPROGOWE/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

WYNIK
125/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM : 2 SZT URZĄDZEŃ DO BEZPRZEWODOWEGO ZASILANIA UPS WRAZ Z BATERIAMI ORAZ BATERII DO URZĄDZENIA UPS

WYNIK
126/zp-podprogowe/2021 NAPRAWA GLOWICY KAMERY H3-Z PROD. STORZ

WYNIK
127/ZP-PODPROGOWE/2021 DOSTAWY MATERIAŁÓW EKPLOATACYJNYCH

WYNIK
121/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU ANALIZY MOCZU (ANALIZATOR PARAMETRÓW FIZYKO-CHEMICZNYCH MOCZU I ANALIzATOR OSADU)

WYNIK
120/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

WYNIK
116A/zp-podprogowe/2021 WYPOSAŻENIE ODDZIAŁU REHABILITACJI PO COVID-19

WYNIK
117/zp-podprogowe/2021 WYKONANIE KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKACH SZPITALNYCH NR:2,4,6,7,8,9,13,15,17,19,20,23,26,27,29,30,32,36,38,42,45,52,60,66,78,80,87 I 88

WYNIK
112/zp-podprogowe/2021 WYCINKA DRZEW NA TERENIE SZPITALA ( 13SZT ) WRAZ Z ROZDRABNIANIEM GAŁĘZI, CIECIEM NA WYMIAR I CZĘŚCIOWĄ WYWÓZKĄ POZYSKANEGO DREWNA

WYNIK
116/zp-podprogowe/2021 WYPOSAŻENIE ODDZIAŁU REHABILITACJI PO COVID-19

WYNIK
115/zp-podprogowe/2021 Dostawa materiałów medycznych

WYNIK
113/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH

WYNIK
114/zp-podprogowe/2021 ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ REWIZJA ORAZ PORESEKCYJNA BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ

WYNIK
111/zp-podprogowe/2021 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU WRAZ Z ZAPORĄ SIECIOWĄ UTM

WYNIK
08/ZP/2022 Dostawy leków

wynik postępowania
10/ZP/2022 Dostawa odczynników do badań w kierunku SARS-CoV-2 do posiadanego analizatora Elite InGenius

wynik postępowania
11/ZP/2022 Dostawy materiałów chirurgicznych

wynik postępowania
25/ZP/2022 dostawa 52 sztuk fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi w przeliczeniu na okres 24 miesięcy przy średnim miesięcznym wydruku przypadającym na: pojedyncze urządzenie wielofunkcyjne – 1200 kopii (wartości orientacyjne w skali miesiąca) tj. 1 497 600 kopii (w skali 24 mcy), monitoringiem wydruków

wynik postępowania
13/ZP/2022 Dostawa odczynników do szybkiej diagnostyki w kierunku SARS-CoV-2 met. RT-PCR

wynik postępowania
04/ZP/2022 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO SZYBKIEJ DIAGNOSTYKI MET. RT-PCR WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA DO BADAŃ GENETYCZNYCH

wynik postępowania
16/ZP/2022 Dostawy środków i sprzętu do utrzymania czystości

wynik postępowania I
wynik postępowania II
09/ZP/2022 Dostawy nici

wynik postępowania
19/ZP/2022 Dostawy implantów piersi i igieł mamotomicznych

wynik postępowania
17/ZP/2022 Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla przebudowy i remontu budynków na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie ul. Wrocławska 1-3 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego

wynik postępowania
12/ZP/2022 DOSTAWY LEKÓW W RAMACH PROGRAMU LEKOWEGO

wynik postępowania
18/ZP/2022 Dostawy materiałów opatrunkowych

wynik postępowania I
wynik postępowania II
20/ZP/2022 Dostawy leków

wynik postępowania
27/ZP/2022 Dostawa materiałów do konserwacji

wynik postępowania I
wynik postępowania II
32/ZP/2022 Dostawy materiałów do Artroskopii

wynik postępowania
23/ZP/2022 DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI

wynik postępowania
21/ZP/2022 DOSTAWY LEKÓW

wynik postępowania I
wynik postępowania II
29/ZP/2022 dostawa sprzętu komputerowego oraz Microsoft Office 365 Business Standard

wynik postępowania
wynik postępowania II
34/ZP/2022 Dostawy materiałów kosciozastępczych

wynik postępowania
35/ZP/2022 Dostawy materiałów do aparatów neurochirurgicznych

wynik postępowania
22/ZP/2022 zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik postępowania
33/ZP/2022 Dostawy radiofarmaceutyków i odczynników do ZMN

wynik postępowania
36/ZP/2022 Dostawy leków w ramach programu lekowego

wynik postępowania
37/ZP/2022 Dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku

wynik postępowania
42/ZP/2022 Dostawy materiałów do aparatów neurochirurgicznych

wynik postępowania
28/ZP/2022 DOSTAWA SERWERU DEDYKOWANEGO DO PLATFORMY WIRTUALIZACJI ORAZ UPS DLA SERWEROWNI

wynik postępowania I
wynik postępowania II
45/ZP/2022 Dostawa odczynników do immunodiagnostyki wraz z dzierżawą sprzętu laboratoryjnego

wynik postępowania
30/ZP/2022 dostawa sprzętu medycznego

wynik postępowania
49/ZP/2022 Dostawy materiałów do laparoskopii

wynik postępowania
52/ZP/2022 Dostawy materiałów do gastroskopii i kolanoskopii

wynik postępowania
69/ZP/2021 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO Z OPIEKĄ LEKARSKĄ I TRANSPORTU KARETKĄ BARIATRYCZNĄ

wynik postępowania
66/ZP/2021 Dostawy rękawic

wynik postępowania
58/ZP/2021 Dostawy obłożeń operacyjnych

wynik postępowania
55/ZP/2021 dostawa sprzętu medycznego - Wózek transportowy dla pacjentów

wynik postępowania
54/ZP/2021 Dostawy siatek przepuklinowych

wynik postępowania
59/ZP/2021 roboty budowlane dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,Budowa wjazdu do kompleksu szpitala do ul. Prądnickiej wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną celem zabezpieczenia ruchu na rzecz SOR i transportu sanitarnego, numer zadania 91721

wynik postępowania
15/ZP/2022 Dzierżawa analizatora do oznaczania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dostawą odczynników

wynik postępowania
01/ZP/2022 Dostawa zestawu do Ecmo

wynik postępowania
72/ZP/2021 Dostawa worków foliowych na odpady

wynik postępowania
67/ZP/2021 DOSTAWY RĘKAWIC II

wynik postępowania
71/ZP/2021 DOSTAWY LEKÓW

wynik postępowania
24/ZP/2022 Dostawa stelaży i koszy na odpady

wynik postępowania
60/ZP/2021 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO OZNACZEŃ KOAGULOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ 2 ANALIZATORÓW

wynik postępowania
46/ZP/2021 Dostawy środków do dezynfekcji

wynik postępowania I
wynik postępowania II
wynik postępowania III
48/ZP/2021 Dostawa fabrycznie nowego ambulansu drogowego typu A2 do transportu sanitarnego pacjentów

wynik postępowania
49/ZP/2021 dostawa zestawu do sterylizacji

wynik postępowania
57/ZP/2021 Dostawy leków

wynik postępowania
68/ZP/2021 usługa Asysty Technicznej Zintegrowanego Systemu Comarch ERP Egeria 6 firmy Comarch S.A

wynik postępowania
06/ZP/2022 Dostawy soczewek

wynik postępowania
07/ZP/2022 Dostawy leków w ramach programu lekowego

wynik postępowania I
wynik postępowania II
61/ZP/2021 dostawy leków w ramach programów lekowych

wynik postępowania
63/ZP/2021 przeglądy techniczne oraz dokonywanie napraw sprzętu medycznego prod. BBRAUN/AESCULAP

wynik postępowania
26/ZP/2022 DOSTAWY PAPIERU DO DRUKAREK I PAPIERU KSERO

wynik postępowania
53/ZP/2021 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

wynik postępowania I
wynik postępowania II
wynik postępowania III
wynik postępowania IV
wynik postępowania V
52/ZP/2021 Dostawy leków w ramach programu lekowego

wynik postępowania
64/ZP/2021 Nadzór serwisowy nad urządzeniami prod. Olympus

wynik postępowania
70/ZP/2021 Dostawy leków

wynik postępowania
73/ZP/2021 usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do Zamawiającego

wynik postępowania
01/zp-podprogowe/2022 DOSTAWY ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW DANYCH

wynik postępowania
03/zp-podprogowe/2022 Usługę migracji danych systemu RIS/PACS Allerad Chazon/Exhibeon firmy Pixel Technology Sp. z o.o. (w zakresie : Migracja danych systemu radiologicznego, Migracja danych DICOM)

wynik postępowania
04/zp-podprogowe/2022 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

wynik postępowania
05/zp-podprogowe/2022 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

wynik postępowania
09/ZP-podprogowe/5WSzKzP – SP ZOZ/2022 DOSTAWA ZESPOLENIA OBOJCZYKA

wynik postępowania
05/ZP/2022 usługa serwisowania i wpsarcia technicznego Zintegrowanego systemu Informatycznego typu HIS – Optimed NXT na okres 12 miesięcy - zamówienie z wolnej ręki

wynik postępowania
02/ZP/2022 Dostawa worków foliowych na odpady

wynik postępowania
Wstecz