Wstecz

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

OGŁOSZENIA O ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWANIACH
WYNIKINUMER DOTYCZY
161a/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA WÓZKA PALETOWEGO ELEKTRYCZNEGO

WYNIK
54/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
162/zp-pdprogowe/2021 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO BADAŃ W ZAKRESIE PRACOWNI IMMUNOLOGII TRANSFUZYJNEJ

WYNIK
165/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA PROTEZY REWIZYJNEJ STAWU KOLANOWEGO

WYNIK
157A/zp-podprogowe/2021 CZYSZCZENIE RYNIEN ORAZ EWENTUALNE UDRAŻNIANIE RUR SPUSTOWYCH WRAZ Z OSZACOWANIEM STWIERDZONYCH USZKODZEŃ WE WSZYSTKICH BUDYNKACH KOMPLEKSU SZPITALNEGO

WYNIK
164/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA BALONU BARIATRYCZNEGO

WYNIK
160/ZP-PODPROGOWE/2021 DOSTAWA SPRZĘTU KUCHENNEGO

WYNIK
159/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY WODY MINERALNEJ

WYNIK
163/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY ODZIEŻY JEDNORAZOWEJ

WYNIK
157/zp-podprogowe/2021 CZYSZCZENIE RYNIEN ORAZ EWENTUALNE UDRAŻNIANIE RUR SPUSTOWYCH WRAZ Z OSZACOWANIEM STWIERDZONYCH USZKODZEŃ WE WSZYSTKICH BUDYNKACH KOMPLEKSU SZPITALNEGO

WYNIK
161/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA WÓZKA PALETOWEGO ELEKTRYCZNEGO

WYNIK
INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU CZYNNOŚCI Z DNIA 12.10.2021 ROKU I UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
149/zp-podprogowe/2021 WYKONANIE INSTALACJI PRZYZYWOWEJ W KLINICE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH W 5 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z KOLIKLINIKĄ SPZOZ W KRAKOWIE

WYNIK
53/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego III

wynik
158/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH- PROTEZ ORTOPEDYCZNYCH

WYNIK
52/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Glowy i Szyi w godzinach popołudniowych i nocnych od 14:35 do 07:00 całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy od 07:00 do 07:00 w ramach dyżuru

wynik
51/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń w udzielanie świadczeń w Zakładzie Medycyny Nuklearnej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
155/zp-podprogowe/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

WYNIK
156/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA WÓZKÓW ZABIEGOWYCH, WÓZKA DO PRZEWOŻENIA ZWŁOK ORAZ LEŻANKI

WYNIK
150/zp-podprogowe/2021 WYKONANIE ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU (SKD), DO BUDYNKU NR 30 I 32 W 5 WSZKZP SPZOZ I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJIWIDEODOMOFONOWEJ

WYNIK
wynik II i unieważnienie postępowania
154/zp-podprogowe/2021 Przegląd i konserwacja sprzętu Z W

WYNIK
152/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY DEKALINY I OLEJU SILIKONOWEGO

WYNIK
153/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH PRZEPŁYWOWYCH

WYNIK
50/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Kardiologicznej

wynik
151/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY KLEJU TKANKOWEGO

WYNIK
49/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń w udzielanie świadczeń w Zakładzie Radiologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
47/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń pielęgniarskich na potrzeby Centralnego Bloku Operacyjnego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
48/ZP/KONT/2021 udzielanie świadczeń pielęgniarskich na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
44/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

wynik - odwołanie konkursu
46A/ZP/KONT/2021 wykonywanie prac protetycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
44A/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego II

wynik
147/zp-podprogowe/2021 LEGALIZACJA I NAPRAWA WAG

wynik
146/zp-podprogowe/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO – URZĄDZENIA AUDIOMETRYCZNE

wynik
145/zp-podprogowe/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO – RESPIRATORA MONSOON PLUS ORAZ MIKROSKOPÓW

wynik
148/zp-podprogowe/2021 DZIERŻAWA 8 TERMINALI PŁATNICZYCH WRAZ Z OBSŁUGĄ I ROZLICZANIEM WPŁAT DOKONYWANYCH ZA POMOCĄ KART PŁATNICZYCH

wynik uniewaznienie
140/zp-podprogowe/2021 MATERIAŁY BIUROWE, MATERIAŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ I MATERIAŁY REKLAMOWE

WYNIK
141/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA LEKU I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH RATUNKOWYCH

WYNIK
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA I WYNIKU
138a/zp-podprogowe/2021 ZAKUP I DOSTAWA KLATKI NA BUTLE GAZOWE Z DACHEM I DWUSKRZYDŁOWYMI DRZWIAMI

wynik
wynik II i unieważnienie postępowania
136/zp-podprogowe/2021 ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM

WYNIK
138/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA KLATKI NA BUTLE GAZOWE Z DACHEM I DWUSKRZYDŁOWYMI DRZWIAMI

WYNIK
142/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA KOŁDER I PODUSZEK SZPITALNYCH

wynik
46/ZP/KONT/2021 wykonywanie prac protetycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik unieważnienie
139/zp-podprogowe/2021 PROTEZA PRZEŁYKOWA

wynik
134/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA DRUKARKI MEDYCZNEJ Z WYPOSAŻENIEM

WYNIK
45/ZP/KONT/2021 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Glowy i Szyi w godzinach popołudniowych i nocnych od 14:35 do 07:00 całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy od 07:00 do 07:00 w ramach dyżuru

wynik
129/zp-podprogowe/2021 SYSTEM HOLTEROWSKI EKG

WYNIK
137/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY PAPIERU DO DRUKOWANIA I PAPIERU KSERO

WYNIK
119/zp-podprogowe/2021 Wykonanie analizy możliwości dalszej bezpiecznej eksploatacji czterech kominów stalowych o wysokościach 12 m z odciągami

WYNIK
132/zp-podprogowe/2021 WZORCOWANIE PIPET

WYNIK
133/zp-podprogowe/2021 dostawy leków

WYNIK
51/ZP/2021 dostawa sprzętu medycznego II

wynik I uniewaznienie pakietu nr 10
wynik II
wynik III
130/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO APARATÓW EKG FIRMY ASPEL/M4MEDICAL

WYNIK
123/zp-podprogowe/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU LABOLATORYJNEGO

WYNIK
131/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY LEKÓW

WYNIK
128/zp-podprogowe/2021 REMONT MAGAZYNU DO PRZECHOWYWANIA RZECZY I MATERIAŁÓW ORAZ POPRAWA WARUNKÓW BHP W POMIESZCZENIU NR 18

WYNIK
124/ZP-PODPROGOWE/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW APARATU EEG BIOFEEDNACK Z ZESTAWEM TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH DIGI TRACK VR

WYNIK
122/ZP-PODPROGOWE/2021 PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

WYNIK
125/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM : 2 SZT URZĄDZEŃ DO BEZPRZEWODOWEGO ZASILANIA UPS WRAZ Z BATERIAMI ORAZ BATERII DO URZĄDZENIA UPS

WYNIK
126/zp-podprogowe/2021 NAPRAWA GLOWICY KAMERY H3-Z PROD. STORZ

WYNIK
127/ZP-PODPROGOWE/2021 DOSTAWY MATERIAŁÓW EKPLOATACYJNYCH

WYNIK
121/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU ANALIZY MOCZU (ANALIZATOR PARAMETRÓW FIZYKO-CHEMICZNYCH MOCZU I ANALIzATOR OSADU)

WYNIK
120/zp-podprogowe/2021 DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

WYNIK
116A/zp-podprogowe/2021 WYPOSAŻENIE ODDZIAŁU REHABILITACJI PO COVID-19

WYNIK
117/zp-podprogowe/2021 WYKONANIE KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKACH SZPITALNYCH NR:2,4,6,7,8,9,13,15,17,19,20,23,26,27,29,30,32,36,38,42,45,52,60,66,78,80,87 I 88

WYNIK
112/zp-podprogowe/2021 WYCINKA DRZEW NA TERENIE SZPITALA ( 13SZT ) WRAZ Z ROZDRABNIANIEM GAŁĘZI, CIECIEM NA WYMIAR I CZĘŚCIOWĄ WYWÓZKĄ POZYSKANEGO DREWNA

WYNIK
116/zp-podprogowe/2021 WYPOSAŻENIE ODDZIAŁU REHABILITACJI PO COVID-19

WYNIK
115/zp-podprogowe/2021 Dostawa materiałów medycznych

WYNIK
113/zp-podprogowe/2021 DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH

WYNIK
114/zp-podprogowe/2021 ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ REWIZJA ORAZ PORESEKCYJNA BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ

WYNIK
111/zp-podprogowe/2021 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU WRAZ Z ZAPORĄ SIECIOWĄ UTM

WYNIK
117/zp-podprogowe/2021 WYKONANIE KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKACH SZPITALNYCH NR:2,4,6,7,8,9,13,15,17,19,20,23,26,27,29,30,32,36,38,42,45,52,60,66,78,80,87 I 88

WYNIK
55/ZP/2021 dostawa sprzętu medycznego - Wózek transportowy dla pacjentów

wynik postępowania
54/ZP/2021 Dostawy siatek przepuklinowych

wynik postępowania
46/ZP/2021 Dostawy środków do dezynfekcji

wynik postępowania I
wynik postępowania II
wynik postępowania III
48/ZP/2021 Dostawa fabrycznie nowego ambulansu drogowego typu A2 do transportu sanitarnego pacjentów

wynik postępowania
49/ZP/2021 dostawa zestawu do sterylizacji

wynik postępowania
53/ZP/2021 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

wynik postępowania I
wynik postępowania II
wynik postępowania III
wynik postępowania IV
wynik postępowania V
52/ZP/2021 Dostawy leków w ramach programu lekowego

wynik postępowania
Wstecz