Lista aktualności


2013-02-26 - Powierzchnia reklamowa

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3 dysponuje powierzchnią ogrodzenia usytuowanego przy ulicy Wrocławskiej w celu umieszczania plansz reklamowych.


Nadmienia się jedna, że strona zainteresowana umieszczeniem swoich plansz reklamowych w pierwszej kolejności winna uzyskać zgodę na rozmiar i treść planszy od Małopolskiego Konserwatora Zabytków.

 Lista aktualności