Lista aktualności


2011-06-01 - System cyfrowego uzyskiwania obrazów

1 stycznia 2011 r. w Zakładzie Radiologii z Pracownią Tomografii Komputerowej
5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie wprowadzono system cyfrowego uzyskiwania obrazów (cyfrowa radiografia pośrednia). System ten umożliwia rejestrację, wizualizację, wprowadzenie opisu i zarchiwizowanie medycznych danych obrazowych.Wprowadzenie metody pośredniej radiografii cyfrowej umożliwia uzyskiwanie wyników diagnostyki obrazowej w ciągu kilku sekund w obrębie szpitala, a także dokonanie obróbki, archiwizacji zdjęć i szybkiej konsultacji badań na zewnątrz szpitala.

Innowacyjność systemu polega na wykorzystaniu odmiennego typu detektorów, służących do rejestracji i detekcji obrazu powstającego z padających promieni RTG. W fazie końcowej badania, w obu technikach, uzyskujemy na ekranie monitora obraz cyfrowy, z taką samą możliwością jego obróbki. W radiografii pośredniej zwanej ,,CR” (Computed Radiography) w praktyce zdjęcie wykonuje się identycznie jak w radiologii klasycznej. Kasety, zamiast klasycznego filmu RTG zawierają bardzo czułe płyty obrazowe, które zapamiętują obrazy. Wkładamy je tak samo do aparatu RTG, jak kasety konwencjonalne i wykonujemy ekspozycję. Bardzo szeroki zakres czułości pozwala nam na ograniczenie dawki użytego promieniowania i niweluje błędy popełniane w nastawach parametrów ekspozycji. Dodatkowo, kasetę z naświetloną płytą zamiast do wywoływarki korzystającej z odczynników chemicznych,tak jak to było w radiologii klasycznej, wkładamy do czytnika CR, który za pomocą technologii laserowej skanuje płytę przetwarzając otrzymany sygnał na wyświetlany na monitorze cyfrowy obraz RTG. Wówczas płyta jest automatycznie czyszczona i nadaje się do ponownego użycia. Obecne technologie w jakich wykonane są płyty obrazowe pozwalają na użycie ich nawet kilkadziesiąt tysięcy razy.

Lista aktualności