Lista aktualności


2011-06-10 - Otwarcie Pracowni PET-CT-MR

W dniu 10 czerwca 2011 roku na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie odbyło się uroczyste otwarcie ośrodka nowoczesnej diagnostyki onkologicznej PET-CT-MR.

 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Bogdan Klich minister obrony narodowej, płk lek. Piotr Dzięgielewski Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, Stanisław Kracik Wojewoda Małopolski, Jacek Liszka prezes firmy VOXEL S.A., Krzysztof Krzysztofiak z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Pani Barbara Bulanowska Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz Dimitrios Tsinikas General Manager GE Healthcare.

 

Podczas uroczystości odbyła się prezentacja multimedialna na temat „Technologii i możliwości diagnostyki obrazowej w XXI wieku" oraz zaprezentowano skaner PET Discovery 690 i aparat MR Discovery 750 3T.

 

Na zakończenia uroczystości wmurowano kamień węgielny pod budynek Centrum Produkcji Radiofarmaceutyków. Centrum w przyszłości zabezpieczy dostawy radiofarmaceutyków nie tylko dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie, ale również dla pozostałych Pracowni PET-CT w kraju. Obecnie radiofarmaceutyki importowane są z zagranicy.

 

Budowa Centrum w Krakowie wpłynie niewątpliwie na obniżenie kosztów przeprowadzenia badania, a co za tym idzie na jego dostępność.

 

Poniżej prezentujemy zdjęcia z uroczystości.

 

pet00001

 

pet00002

 

pet00003

 

pet00004

 

pet00005

 

pet00006

 

pet00007

 

pet00008

 

 

 

pet00009

 

pet00010

 

pet00011

 

 Lista aktualności