Kierownik Kliniki

prof. nadzw. dr hab. n. med. Iwon Grys

specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii

 

Zastępca Kierownika Kliniki

lek. Monika Augustyn

specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii


Ordynator Oddziału Gastroenterologicznego

dr n. med. Bogusław Kopp

specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii

 

Telefony

Kierownik Kliniki

(012) 6308-220

Zastępca Kierownika Kliniki

(012) 6308-222

Ordynator Oddziału Gastroenterologicznego

(012) 6308-115

Kierownik Zakładu Endoskopii i Badań Czynnościowych

(012) 6308-221

Gabinet lekarski

(012) 6308-227

Gabinet lekarski

(012) 6308-208

Zakład Endoskopii i Badań Czynnościowych

(012) 6308-225

Dyżurka pielęgniarek

(012) 6308-225

FAX

(012) 6308-224

Poradnia Gastrologiczna

(012) 6308-353

 

Uwaga! Ustalanie terminów badań endoskopowych ambulatoryjnych odbywa się pod numerem telefonu 12 63 08 353.

 

Informacje dla Pacjentów

Udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta.

Informacje są udzielane przez lekarzy prowadzących codziennie w godzinach 13:00 - 14:00

Odwiedziny codziennie w godzinach 14:30 - 17:00

Ustalanie terminu przyjęcia (osobiście) w poniedziałki i czwartki w godzinach: 12:30 - 13:30 w gabinecie nr 7, tel. (012) 6308-222

Nie udzielamy telefonicznie informacji o stanie zdrowia pacjentów.

W dni wolne od pracy informacji udziela lekarz dyżurny.

Informacje są udzielane wyłącznie osobom upoważnionym przez pacjenta.

 

Wykaz dokumentów do planowego przyjęcia:

 • skierowanie do przyjęcia do szpitala

 • dowód osobisty

 • zaświadczenie o ubezpieczeniu ( odcinek renty / emerytury )

 • aktualne wyniki badań zleconych przez lekarza kierującego do szpitala

 • dotychczasowa dokumentacja medyczna

 

 

Informacje ogólne

Klinika Chorób Wewnętrznych powstała w roku 1986 na bazie Oddziału Chorób Wewnętrznych istniejącego nieprzerwanie od momentu powstania szpitala tj. od roku 1918. Oddział Gastroenterologiczny został wydzielony z Kliniki w roku 2000. Klinika z Oddziałem Gastroenterologicznym posiada 45 łóżek (internistyczne-27, gastrologiczne-18), rocznie hospitalizowanych jest ok. 2000 pacjentów. Badania gastroskopowe są wykonywane od 1974 roku i dotychczas wykonano ich ok. 32 000. Badania kolonoskopowe są wykonywane od 1980 roku, dotychczas wykonano ok. 15000 badań. Pracownia USG powstała w roku 1997 i dotyczas wykonano ok. 22000 badań. Istotnymi osiągnięciami Kliniki jest bardzo niska liczba powikłań badań endoskopowych przewodu pokarmowego (4 przypadki w ostatnich 10 latach). Od 2 lat jest możliwe wykonanie pacjenta badań endoskopowych w sedacji w asyście anestezjologicznej.

 

 

W skład Kliniki wchodzą:

 • Oddział Chorób Wewnętrznych

 • Oddział Gastroenterologiczny

 • Zakład Endoskopii i Badań Czynnościowych

 • Pracownia USG

 • Poradnia Gastrologiczna

 

 

Profil działalności

W Klinice leczeni są pacjenci ze wszystkimi schorzeniami mieszczącymi się w zakresie chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń  z zakresu gastroenterologii. Zakres świadczonych usług medycznych obejmuje w szczególności kompleksową diagnostykę i leczenie chorób przełyku, żołądka, jelit, wątroby, dróg żółciowych i trzustki oraz trudne diagnostycznie przypadki z zakresu chorób wewnętrznych. W Klinice rozwinięta jest szeroko endoskopia diagnostyczna i zabiegowa, pełniony jest 24-godzinny dyżur endoskopowy.

 

 

Zakład Endoskopii i Badań Czynnościowych wykonuje badania:

 • Endoskopia diagnostyczna:

 • górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego bez lub z pobraniem materiału do badania histopatologicznego lub wykonania testu urazowego

 • górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego przez przetokę

 • badania śród-operacyjne

 • Endoskopia terapeutyczna:

 • tamowanie krwawienia z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego metodą: ostrzykiwania, elektrokoagulacji, koagulacji w atmosferze argonu

 • usunięcie ciała obcego z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego

 • polipektomia w górnym i dolnym odcinku przewodu pokarmowego

 • zniszczenie zmian patologicznych górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego przy użyciu techniki koagulacji (również w osłonie argonowej)

 • założenie sondy do GOPP

 • przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG)

 • endoskopowe tamowanie krwawienia z przewodu pokarmowego metodą klipsowania

 • zakładanie podwiązek na żylaki przełyku

 • paliatywne udrażnianie przewodu pokarmowego w przypadku zmian nowotworowych z zastosowaniem koagulacji w atmosferze argonu

 • pH-metria, manometria

 

Pracownia Ultrasonografii wykonuje badania:

 • Usg jamy brzusznej.

 • Usg tarczycy.

 • Biopsja aspiracyjna cienko-igłowa (BAC) narządów jamy brzusznej i tarczycy.

 • Biopsja grubo-igłowa wątroby.

 

Poradnia Gastrologiczna przy Klinice:

 • konsultacje w zakresie gastroenterologii

 

Działalność dydaktyczna:

 • praktyki studenckie z chorób wewnętrznych dla studentów: III roku Wydziału Lekarskiego, III roku Stomatologii CM UJ w Krakowie oraz z pielęgniarstwa dla studentów Instytutu Pielęgniarstwa Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

 • staże cząstkowe z gastroenterologii do specjalizacji z chorób wewnętrznych (4 miejsca)

 • staże cząstkowe z chorób wewnętrznych do innych specjalizacji

 • podyplomowe staże lekarskie

 • szkolenie specjalizacyjne w zakresie chorób wewnętrznych (6 miejsc)

 • szkolenie specjalizacyjne w zakresie gastroenterologii (2 miejsca)

 

Działalność badawcza

W klinice od wielu lat prowadzone są badania kliniczne. Aktualny dorobek:

 • badania 1 - fazy: 1

 • badania 2 - fazy: 1

 • badania 3 - fazy: 15

Działalność w tym zakresie była kilkakrotnie pozytywnie weryfikowana przez międzynarodowe firmy audytorskie w tym FDA w 2006 roku.