Kierownik Kliniki:

 • płk dr n. med. Sebastian Nowak

Z-ca Kierownika:

 • mjr dr n. med. Waldemar Wrażeń (czasowo pełniący obowiązki)

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • dr Małgorzata Kamińska

Sekretariat Kliniki:

 • Barbara Kotowska

Personel lekarski:

 • dr n. med. Piotr Jurczak
 • dr n. med. Michał de Lubicz Jaworowski
 • dr n. med. Andrzej Pawelec
 • lek. Paweł Maleta
 • lek. Daniel Kubacki
 • lek. Amadeusz Skiba - rezydent
 • lek. Bartosz Stasiak - rezydent
 • por. lek. Sebastian Rygiel - rezydent
 • lek. Jakub Marchewka - rezydent
 • lek. Piotr Golec - rezydent
 • lek. Tomasz Miśkiewicz - rezydent
 • ppor. lek. Mateusz Wruszczak - rezydent

z Kliniką współpracuje Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej:

Ordynator: dr n.med. Artur Kuzaj

Ilość łóżek: 10

Klinika mieści się w budynku nr 2, na pierwszym piętrze, dwie windy przystosowane do transportu łóżek i osób niepełnosprawnych.

 

Dane kontaktowe:

Kierownik Kliniki tel.

(12) 6308-202

Z-ca Kierownika: tel.:

(12) 6308-204

Sekretariat Kliniki/Pielęgniarka Oddziałowa tel.:

(12) 6308-203

Pielęgniarka Odcinkowa/Dyżurka Pielęgniarek: tel.:

(12) 6308-208

Gabinet Lekarski tel.:

(12) 6308-206

Gabinet Lekarski/Dyżurka Lekarza Dyżurnego tel.:

(12) 6308-207

Gabinet Lekarski Oddziału Rehabilitacji

(12) 6308-207

Rejestracja ambulatoryjna tel.:

(12) 6308-324/342

Ambulatorium Urazowe tel.:

(12) 6308-129

Ambulatorium Ortopedyczne tel.:

(12) 6308-210

Adres:

ul Wrocławska 1-3,

30-901 Kraków

e-mail:

5wsk.ort-tra@ron.mil.pl

 

Rys Historyczny:

Dnia 01 września 1960 roku, kierowany przez płk dr n.med. Aleksandra Bielasa Oddział Chirurgiczny został podzielony na dwa odrębne oddziały tzn. Oddział Chirurgiczny I (urazowo-ortopedyczny) i Oddział Chirurgiczny II (chirurgii ogólnej). Kierownictwo nowopowstałego Oddziału Ortopedycznego objął płk lek. med. Reinhold Kotucha. W roku 1973, kierownictwo w Oddziału przejął wychowanek Kliniki płk dr n.med. Stanisław Frańczuk. Z powodzeniem kierował Kliniką do roku 1980, kiedy to stanowisko to objął płk. dr n.med. Stanisław Czyrny. Za czasów jego ordynatury miało miejsce przekształcenie Oddziału Urazowo-Ortopedycznego w Kliniczny Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii z nowo wydzielonym Oddziałem Neurochirurgii. W roku 1995 ordynaturę objął kolejny wychowanek Kliniki płk dr n.med. Antoni Widawski za którego czasów dokonała się transformacja Oddziału Klinicznego w Klinikę Chirurgii Urazowej i Ortopedii z Oddziałami Neurochirurgii i Rehabilitacji, a następnie w Klinikę Chirurgii Urazowej i Ortopedii. W latach 2006 - 2017 Kliniką kierował płk prof. dr hab. n. med. Edward Bogusław Golec.


Obecnie w Klinice znajduje się miejsce dla 55 chorych, w salach kilkuosobowych. Wygodzie chorych i odwiedzających służą nowo wyremontowane węzły sanitarne w pełni przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto dzięki sali rehabilitacyjnej oraz opiece rehabilitantów, świeżo operowani pacjenci uzyskują fachową pomoc w dojściu do pełnej sprawności. W Klinice pracuje na stałe 6 lekarzy, fachowych, zawsze pomocnych, służących dobru pacjenta oraz 24 pielęgniarki. Klinika poza zabiegami planowymi (głównie aloplastykami dużych stawów i leczeniem artroskopowym), obsługuje jeden z największych SOR-ów w Krakowie, niosąc pomoc setkom nowych pacjentów rocznie. W ramach bloku operacyjnego (2 sale), wykonuje się rocznie ponad tysiąc zabiegów operacyjnych o szerokim zakresie. W Klinice kształci się obecnie 7 lekarzy w trakcie specjalizacji z Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

 

W dorobku naukowym Klinika szczyci się:

 • tytułem profesora nauk medycznych
 • stopniem dr hab. n. med.
 • 17 stopniami doktora nauk medycznych
 • 30 specjalistami w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
 • 267 publikacjami naukowymi w tym 47 publikacjami w piśmiennictwie anglojęzycznym
 • 2 monografiami
 • nawiązaniem współpracy z Wydziałem Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego. im. Bronisława Czecha, Wydziałem Fizjoterapii Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, Wydziałem Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Instytutem Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
 • Klinika była współorganizatorem 23 Dni Ortopedycznych w Krynicy oraz trzykrotnie w latach 1987, 1998 i 2010 organizatorem Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego
 • w roku 2010 Klinika obchodziła jubileusz 50-lecia działalności leczniczej i naukowej

 


ostatnia aktualizacja: 03.04.2018 r.