Ordynator

ppłk dr n. med. Paweł Dobosz, tel. 12 6308-179

 

Zastępca  ordynatora

lek. med. Paweł Cenda, tel. 12 6308-180

 

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Małgorzata Masłowska, tel. 12 6308-154

 

Sekretariat

Ewelina Marian, tel. 12 6308-183

e-mail: 5wsk.laryngologia@ron.mil.pl

 

Gabinet lekarski, tel. 12 6308-180

 

Dyżurka pielęgniarek, tel. 12 6308-181

 

Ustalanie planowych terminów przyjęć do szpitala odbywa się wyłącznie we wtorki, środy i czwartki w godzinach 13:00-14:00 w poradni laryngologicznej oddziału (wejście od ul. Wrocławskiej, budynek nr 12, piętro II, gabinet nr 209): - ppłk dr n. med. P. Dobosz, lek. med. P. Cenda. Niezbędne jest posiadanie "skierowania do szpitala". W przypadku schorzeń zatok przynosowych należy posiadać płytę CD z wykonanym badaniem tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego.

Prosimy o wcześniejszy kontakt z centralną rejestracją (budynek nr 1) osobiście lub telefonicznie: 12 63 08 324 lub 12 63 08 342, w celu zgłoszenia kwalifikacji.

Konsultacje onkologiczne chorych - prof. dr hab. Maciej Modrzejewski - wtorki w godz. 8:00-10:00 i czwartki w godz. 8:00-9:00 w poradni laryngologicznej oddziału w budynku Polikliniki (wejście od ul. Wrocławskiej, budynek nr 12, piętro II, gabinet nr 209).

Prosimy o wcześniejszy kontakt z centralną rejestracją (budynek nr 1) osobiście lub telefonicznie: 12 63 08 324 lub 12 63 08 342, w celu zgłoszenia kwalifikacji.

 

Informacje o oddziale

 • Historia

Organizowaniem oddziału chorób nosa, uszu i krtani zajmował się doktor Antoni Pachoński (wychowanek profesora Otokara Pieniążka, pierwszego laryngologa na ziemiach polskich), tuż po uruchomieniu szpitala, tj. w 1918r. Chronologicznie kolejnymi ordynatorami byli: W. Popek, J. Keller, J. Pleszyński, Henryk Bąbski, Emil Pietrucha, Stefan Małuch, Jan Kochanowicz i Andrzej Kozok.

 • Wyposażenie w zakresie chirurgii głowy i szyi

System endoskopowy do badań w wąskim paśmie światła (NBI - Narrow band imaging). Laser dwutlenkowęglowy Lumenis ze skanerem mikroskopowym. Aparatura do monitoringu środoperacyjnego funkcji nerwów, między innymi nerwu twarzowego, przy operacjach ślinianek. Sprzęt do badań wideoendoskopowych nosa, gardła i krtani. Zestawy do funkcjonalnych endoskopowych operacji zatok przynosowych (FESS) z torami wizyjnymi wysokiej rozdzielczości (HD) i shaverem. System nawigacji śródoperacyjnej do wykorzystania w szczególnie trudnych zabiegach rejonu zatok przynosowych i podstawy czaszki. Zestaw do śródtkankowej koagulacji radiofalowej (RF) Celon do leczenia niedrożności nosa, chrapania. Mikroskopy operacyjne do zabiegów rekonstrukcyjnych ucha środkowego, a także do mikrochirurgii krtani.

 • Wyposażenie w zakresie audiologii i foniatrii

Pracownia wideoendoskopowa.  Aparatura do posturografii i wideonystagmografii służąca do diagnostyki zawrotów głowy, aparatura do diagnostyki narządu słuchu: audiometry progowe, nadprogowe, impedancyjne. Sprzęt do pomiarów otoemisji akustycznych oraz do badania słuchowych i przedsionkowych potencjałów wywołanych (BERA, ABR, VEMP).

 • Baza podstawowa

28 łóżek i sala pooperacyjna z monitoringiem funkcji życiowych. Blok operacyjny z trzema salami operacyjnymi.

 • Personel

17 lekarzy (w tym 1 z tytułem profesora ndzw. doktora habilitowanego medycyny, 5 ze stopniem naukowym doktora), 17 pielęgniarek (z tytułem licencjata lub magistra). Oddział prowadzi szkolenie specjalizacyjne (i staże kierunkowe) w dziedzinie otorynolaryngologii. Obecnie pracują w oddziale:

 

 • ppłk dr n. med. Paweł Dobosz - ordynator
 • lek. med. Paweł Cenda - zastępca ordynatora
 • ppłk rez. dr n. med. Andrzej Kozok - konsultant, kierownik oddziału w latach 2004-2014
 • prof. ndzw. dr hab. Maciej Modrzejewski - konsultant w dziedzinie chirurgii onkologicznej głowy i szyi
 • dr n. med. Elżbieta Nazim-Zygadło - adiunkt, specjalista otolaryngologii oraz audiologii i foniatrii
 • dr n. med. Krzysztof Kuchta - konsultant, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej
 • dr n. med. Katarzyna Malec - lekarz rezydent (w trakcie specjalizacji)
 • lek. med. Mateusz Gasiński - specjalista otolaryngolog
 • lek. med. Maciej Sokoła - specjalista otolaryngolog
 • lek. med. Agnieszka Ryncarz-Łucka - specjalista otolaryngolog
 • lek. med. Monika Kozok-Paździor - lekarz w trakcie specjalizacji
 • lek. med. Marta Zielińska - lekarz rezydent (w trakcie specjalizacji)
 • kpt. lek. med. Marek Piekarski - lekarz w trakcie specjalizacji
 • kpt. lek. med. Michał Nakiela - lekarz otolaryngolog, w trakcie specjalizacji
 • lek. med. lek. dent. Łukasz Ścibik - lekarz rezydent (w trakcie specjalizacji)
 • lek. med. Michał Tylek - lekarz rezydent (w trakcie specjalizacji)
 • lek. med. Joanna Cieślik - lekarz rezydent (w trakcie specjalizacji)

 

Działalność oddziału

 

 • Pełna diagnostyka schorzeń nosa, uszu, gardła i krtani, w tym badania endoskopowe i obrazowe (tomografia komputerowa). Orzecznictwo wojskowo-lekarskie dla potrzeb Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej.
 • Specjalizacja: schorzenia nosa i zatok przynosowych, diagnostyka i leczenie endoskopowe, plastyki przegrody nosa, operacje rejonu gardła i krtani, schorzenia onkologiczne głowy i szyi (leczenie operacyjne także z wykorzystaniem nowoczesnego lasera CO2 i systemu endoskopowego NBI), leczenie zachowawcze i operacyjne chorych z niedosłuchem.
 • Osiągnięcia: protezowanie głosu po usunięciu krtani metodą Provox, wszczepianie słuchowych implantów kostnych typu BAHA, rekonstrukcje po rozległych urazach i zabiegach onkologicznych.

 

Oddział dwukrotnie został wyróżniony przez Ministerstwo Obrony Narodowej za osiągnięcia dokonane w 2007 i 2008 roku. Zespół lekarzy czynnie uczestniczy w krajowych i światowych zjazdach i konferencjach otolaryngologicznych oraz pokrewnych specjalności, publikuje w piśmiennictwie medycznym (Otolaryngologia Polska, Polski Merkuriusz Lekarski, Otorynolaryngologia, Onkologia Kliniczna). Oddział współpracuje z Wydziałem Ratownictwa Medycznego Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W oddziale kształcą się studenci w zakresie stanów nagłych w schorzeniach głowy i szyi. Współpracujemy w zakresie projektowania i wdrażania innowacyjnej aparatury medycznej z Politechniką Warszawską (Instytut Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych) i Uniwersytetem Medycznym w Łodzi (Zakład Audiologii, Foniatrii i Otoneurologii Katedry Chirurgii Głowy i Szyi). Współpracujemy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie (Wydział Wibroakustyki) w zakresie innowacyjnych metod analizy akustycznej głosu w schorzeniach onkologicznych głowy i szyi. Współpracujemy z Podhalańską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Targu.

 

 

 

ostatnia aktualizacja: 06.11.2017 r.