Ordynator

dr n. med. Krzysztof Ścisłowicz

 

 

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Jadwiga Kot

 

 

Telefony

 

Ordynator

(012) 6308-169

Pielęgniarka Oddziałowa

(012) 6308-171

Pokój Lekarzy

(012) 6308-170

Dyżurka Pielęgniarek

(012) 6308-216

Sekretariat

(012) 6308-213

FAX

(012) 6308-016

 

 

Informacje dla Pacjenta

 

Kwalifikacje do przyjęcia do Klinicznego Oddziału Urologii odbywają się w każdy wtorek, w godzinach 8.30 - 9.30, w Poradni Urologicznej Polikliniki 5WSzKzP.


Do kwalifikacji pacjent powinien mieć ze sobą skierowanie do Oddziału Urologii oraz stosowną dokumentecję medyczną dotyczącą schorzenia będącego przyczyną potrzeby hospitalizacji, a także dokumentację innych istotnych chorób i szczegółowy spis stosowanych przez pacjenta aktualnie leków.

 

Świadczy następujące usługi medyczne:

 

  • Diagnostyka schorzeń układu moczowego i szeroki zakres zabiegów operacyjnych otwartych i endoskopowych.

  • Diagnostyka i leczenie operacyjne chorób nowotworowych układu moczowego.

  • Diagnostyka i leczenie operacyjne nawrotowych zwężeń cewki moczowej.

  • Stosujemy szeroki zakres mało inwazyjnych metod operacyjnych w schorzeniach urologicznych m.in. endoskopowe leczenie chorób cewki moczowej, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego, endoskopowe kruszenie kamieni w moczowodach i pęcherzu moczowym, zakładanie przezskórnych przetok nerkowych i pęcherzowych, wewnętrzne protezowanie moczowodów, leczenie torbieli nerkowych przez punkcję i drenaż przezskórny.

  • Wykonujemy nowoczesną diagnostykę urologiczną m.in. badanie USG jąder, usg przezodbytnicze, wewnętrzną, optyczną diagnostykę górnych i dolnych dróg moczowych, endoskopowe pobieranie materiału do badań histopatologicznych.

 

 

W oddziale pracuje 4 specjalistów urologów

 

dr n. med. Krzysztof Ścisłowicz

specjalista urolog

kierownik

mjr lek. Jarosław Jakubiak

specjalista urolog FEBU

starszy asystent

lek. Michał Dybała
specjalista urolog tarszy asystent

 

Kliniczny Oddział Urologiczny 5WSzKzP SPZOZ realizuje świadczenia medyczne w ramach kontraktu z NFZ.

Specjalizuje się w endoskopowych operacjach nowotworów pęcherza moczowego i łagodnego rozrostu prostaty, z wykorzystaniem nowoczesnych bipolarnych plazmowych elektroresektorów oraz celowanej biopsji prostaty pod kontrolą transrektalnej głowicy USG.

 

 

Działalność oddziału

 

Kliniczny Oddział Urologiczny 5WSzKzP SPZOZ jako samodzielna komórka organizacyjna funkcjonuje od 1980 roku.

Zlokalizowany jest na terenie Kliniki Chirurgii Ogólnej. Posiada pełną autonomię funkcjonalną i organizacyjną. Dysponuje 10 łóżkami chorych. Planowe zabiegi operacyjne otwarte i endoskopowe wykonuje w przydzielonych tylko dla Oddziału dniach operacyjnych w centralnym bloku operacyjnym szpitala.