Ordynator

ppłk lek Piotr Puc

 

 

Pielęgniarka Oddziałowa

piel. lic. Ewa Zabawa

 

 

Telefony

 

Ordynator

(012) 6308-136

Pielęgniarka oddziałowa

(012) 6308-139

Lekarz dyżurny

(012) 6308-137

Rejestracja

(012) 6308-140

 

 

Działalność oddziału

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy istnieje od stycznia 2004 roku. Pierwotnie funkcjonował w wygospodarowanych pomieszczeniach Oddziału Chirurgii i Oddziału Chorób Wewnętrznych. W sierpniu 2007r. Oddział został przeniesiony do nowego budynku. Nowa lokalizacja spełnia wszelkie wymogi i standardy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia odnośnie wyposażenia i organizacji Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Oddział posiada sześć miejsc szkoleniowych i dzięki akredytacji może specjalizować lekarzy w dziedzinie medycyny ratunkowej. Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela pomocy pacjentom będącym w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Chorzy trafiający do SOR mają dostęp do pełnej diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej 24 godziny na dobę. W przypadkach tego wymagających konsultowani są przez specjalistów z każdej dziedziny medycyny. W 5WSzK funkcjonuje kilka Oddziałów i Klinik Chirurgicznych. Pacjenci wymagający pilnego leczenia zabiegowego mogą być leczeni w zakresie: chirurgii urazowej, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, laryngologii, torakochirurgii, chirurgii naczyń.