Ordynator

dr n. med. Andrzej Lipko

specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

 

 

Z-ca ordynatora

ppłk lek. Janusz Bąk

specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

 

 

Pielęgniarka oddziałowa

mgr piel. Małgorzata Hlawacz

 

 

Telefony

 

Ordynator

(012) 6308-230

Lekarz dyżurny

(012) 6308-130

Dyżurka pielęgniarek

(012) 6308-238

Dyżurka pielęgniarek sala R

(012) 6308-237

 

 

Informacje o Klinice

 

Klinika pracuje w systemie 24-godzinnym, udzielając świadczeń z zakresu hospitalizacji w trybie pilnym oraz w trybie planowym chorych pełnoletnich, cierpiących z powodu schorzeń układu sercowo-naczyniowego.

 

 

Wyposażenie:

 

Klinika dysponuje 50 łóżkami, w tym 6 łóżkami intensywnego nadzoru kardiologicznego z pełnym monitoringiem I oraz II stopnia i oddzielną obsadą pielęgniarską.

 

Oddział posiada dobrze wyposażone w nowoczesny sprzęt pracownie:

 

 • echokardiograficzną

 • badań holterowskich EKG i ciśnienia tętniczego (ABP)

 • pracownię prób wysiłkowych

 

 

Personel

 

Aktualnie w Klinice pracuje 4 specjalistów kardiologii, 2 w trakcie specjalizacji z kardiologii. Ponadto specjaliści chorób wewnętrznych, w tym 1 specjalista reumatolog, 1 specjalista endokrynolog, 1 w takcie specjalizacji z diabetologii.

 

W klinice ponadto pracuje:

 

 • 26 pielęgniarek,

 • 5 techników EKG

 • 1 specjalista rehabilitacji medycznej

 • 1 sekretarka medyczna

 

W klinice hospitalizujemy ok. 1800 - 2000 chorych, zapewniając profesjonalną opiekę medyczną.

 

 

Oddział współpracuje z:

 

 • Klinikami CM UJ w Krakowie w zakresie procedur wysokospecjalistycznych, zwłaszcza z Klinikami Kardiologii, Pracowniami Hemodynamiki, Kliniką Kardiochirurgii, Kliniką Endokrynologii, Kliniką Chorób Metabolicznych

 • Oddziałem Reumatologii

 • Oddziałem Endokrynologii

 • Zakładem Analityki Medycznej

 • Zakładem Radiologii

 • Zakładem Medycyny Nuklearnej

 

Oddział posiada akredytację do szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chorób wewnętrznych (12 miejsc specjalizacyjnych) oraz akredytację do prowadzenia stażów w zakresie kardiologii dla specjalistów innych dziedzin medycznych.

 

 

Przy Klinice Kardiologii funkcjonują:

 

 • Oddział Endokrynologii, kierownik dr med. Mariola Mróz-Zawistowska

 • Oddział Reumatologii, kierownik lek. Janusz Szmuksta

 

KlinikaKardiologii jest współorganizatorem Noworocznych Warsztatów Kardiologicznych, które odbywaj się corocznie w pierwszej połowie stycznia w Zakopanem-Kościelisku.