Ordynator

dr n. med. Grzegorz GARDEŁA

 

 

Z-ca Ordynatora

dr n. med. Mariusz GROCHALA

 

 

Kierownik Pododdziału Udarowego

lek Barbara WACH

 

 

Pielęgniarka Oddziałowa

Elżbieta SZCZERBICKA

 

 

Telefony

 

Ordynator

(12) 6308-184

 

Pielęgniarka oddziałowa

(12) 6308-387

 

Gabinety lekarskie

(12) 6308-189,

(12) 6308-188

Dyżurka pielęgniarek

(12) 6308-186

 

FAX

(12) 6308-185

 

 

 

W oddziale diagnozowani i leczeni są pacjenci ze schorzeniami układu nerwowego:

 

 • choroby naczyniowe mózgu rdzenia (zawały, krwotoki OUN)

 • choroby zwyrodnieniowe (choroba Parkinsona, choroba Alzheimera)

 • choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane)

 • bóle głowy

 • padaczka

 • zespoły bólowe kręgosłupa (dyskopatie)

 • choroby nerwowo-mięśniowe (miastenia, miopatie)

 • nowotwory OUN

 

Oddział dysponuje możliwością wykonania badań: tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, scyntygrafii, EEG, EMG, ECHO, EKG Holter, USG, badanie płynu mózgowo-rdzeniowego i szerokiego panelu badań laboratoryjnych oraz specjalistycznych konsultacji (np. kardiologicznych, neurochirurgicznych, naczyniowych, urazowo-ortopedycznych), psychologicznych. Dla pacjentów hospitalizowanych istnieje możliwość rozszerzenia leczenia rehabilitacyjnego w Zakładzie Rehabilitacji m. in. Komora Niskich Temperatur.

 

 

Personel:

 

 • 8 lekarzy specjalistów neurologii (3 lekarzy z dodatkową specjalizacją w dziedzinie psychiatrii i chorób wewnętrznych)

 • 2 rezydentów

 • 20 pielęgniarek

 • 4 magistrów rehabilitacji

 • technik fizjoterapii

 • logopeda

 • technik EEG

 • personel pomocniczy

 

 

Organizacja oddziału:

 

 • oddział 30 łóżkowy, w ramach którego istnieje 16 łóżkowy Pododdział Udarowy

 • z 4 łóżkami intensywnego nadzoru

 • fizykoterapia

 • sala ćwiczeń

 • pracownia EEG

   

  Program leczenia immunomodulującego stwardnienia rozsianego interferonem beta - refundowane przez NFZ