Kraków dnia 30.07.2012r


INFORMACJA5 Wojskowy Szpital Kliniczny z  Polikliniką SP ZOZ w Krakowie informuje, że;
Edycja I „kursu kwalifikacyjnego sanitariusza szpitalnego” odbędzie się w dniach
06.08.2012 r – 31.10.2012 r
Kurs rozpoczyna się dnia 06.08.2012 roku o godz. 15.00
Spotkanie organizacyjne wszystkich kandydatów dnia 06.08.2012  r  godz. 14.00 w budynku Komendy 5 WSzKzP SPZOZ w Krakowie ul. Wrocławska 1-3.
Zostaną omówione wszystkie sprawy organizacyjne .

Uczestnicy zostaną zapoznani z

a) Programem kursu
b) Regulaminem realizacji kursu
c) Umową  zawieraną z uczestnikiem kursu
d) Harmonogramem praktyk.
e) Wykładowcami poszczególnych modułów.


Edycja I. Lista uczestników:

 • Mucha Alicja
 • Gruca Małgorzata
 • Piekarz Teresa
 • Selega Renata
 • Strojna Danuta
 • Daszkiewicz Joanna
 • Aksamit Barbara
 • Kurdziel Halina
 • Mirocha Dorota
 • Trębacz Ewa
 • Skórski Mariusz
 • Rybka Wiktor
 • Stach Wojciech
 • Nagielska Ewa
 • Kuciel Urszula
 • Stach Teresa
 • Mrowca Janina
 • Fudala Anna
 • Magiera Zofia
 • Ratułowska Krystyna
 • Banaszak Danuta


Proszę dostarczyć niżej wyszczególnione dokumenty;

a) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej ( kopia)
b) Dokument potwierdzający, co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie;.


Opłatę za uczestnictwo w kursie kandydat uiszcza w dwóch równych ratach:
Pierwsza w terminie do 10.08.2012 roku.
Druga w terminie do 05.10.2012 roku.
Opłatę uczestnik uiszcza na konto;
5 WSzK z P SP ZOZ w Krakowie ul. Wrocławska 1-3

Numer konta; 10 1140 1081 0000 3856 9600 1001 ,
BANK BRE.z dopiskiem „Kurs sanitariusza”.
Wpłaty można dokonać w kasie 5WSzKzP. (parter Komendy szpitala)
Proszę o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.


Kierownik kursu
Elżbieta Szwagierczak