OGŁOSZENIE

5 Wojskowy Szpital Kliniczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie ul. Wrocławska 1-3 organizuje i ogłasza nabór na kurs kwalifikacyjny sanitariusza szpitalnego.


Bliższe informacje tel; ( 12) 630 81 72


INFORMACJA

Kurs skierowany jest do zakładów opieki zdrowotnej, osób zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej na stanowisku salowy/noszowy lub posiadających, co najmniej półroczne doświadczenie w pracy na tym stanowisku

Nabór odbywa się poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej lub karty skierowania ( do pobrania) na stronie internetowej szpitala.

 

Do pobrania:

Skierowanie na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie

 

Zakwalifikowanie kandydatów do kursu odbędzie się po dostarczeniu wypełnionej karty zgłoszeniowej lub karty skierowania do Kierownika Działu Higieny Szpitalnej 5 WSzKzP SP ZOZ (budynek Polikliniki, piętro II pok. 232), oraz dokumentów wyszczególnionych poniżej;

Wymagane dokumenty to;

  1. Dokument potwierdzający, co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie;

  2. Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie.

Kurs trwa trzy miesiące i obejmuje 240 godzin; w tym 80 godzin zajęć teoretycznych

i 160 godzin zajęć praktycznych.

Zajęcia odbywać się będą w dni robocze i weekendy.

Zajęcia praktyczne odbywać się będą po zakończeniu zajęć teoretycznych zgodnie

z opracowanym harmonogramem w oddziałach klinicznych i klinikach 5 WSzKzP-SP ZOZ


Uczestnik kursu po zdaniu egzaminu końcowego otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego sanitariusza szpitalnego wydanego przez 5WSzK z P. SP ZOZ. w Krakowie.


OPŁATA


Koszt uczestnictwa w kursie zależy od ilości uczestników w danej edycji:

a) Grupa 15-20 uczestników w edycji, koszt 1 uczestnika wynosi 1000 złotych.

b) Grupa 10-15 uczestników w edycji, koszt 1 uczestnika wynosi 1100 złotych

c) Grupa licząca 7-10 uczestników w edycji, koszt 1 uczestnika wynosi 1200 złotych.

d) Koszt uczestnictwa dla pracowników 5 WSzKzP, wynosi 400 złotych.


Opłatę za uczestnictwo w kursie kandydat uiszcza w dwóch równych ratach, pierwsza w terminie

7 dni od dnia zakwalifikowania na kurs, druga w terminie dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia kursu.

Opłatę uczestnik uiszcza na konto; 5 WSzK z P SP ZOZ w Krakowie ul. Wrocławska 1-3

Numer konta; 10 1140 1081 0000 3856 9600 1001 , BANK BRE.Bliższe informacje tel; ( 12) 630 81 72