Kraków dnia 28.12.2017 r.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0231/17
w ramach projektów: 9.1, 9.2


W dniu 28 grudnia 2017 r. Komendant 5 Wojskowego Szpital Klinicznego z
Polikliniką SP ZOZ płk lek. Artur Rydzyk podpisał umowę o
dofinansowanie POIŚ na realizację projektu rozbudowa i doposażenie
szpitalnego oddziału ratunkowego oraz zakupu aparatury medycznej na
oddziały szpitalne.


Projekt 9.1.

Nazwa projektu:

"Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie" Nr POIS.09.01.00-00-0231/17 w ramach działania 9.1. Infrastruktury ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014 -2020.


Cel projektu:

Zwiększenie dostępności i poprawa jakości udzielanych świadczeń ratownictwa medycznego
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ.

·Zwiększenia liczby leczonych w placówce.

·Poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

·Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w
wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia życia.

·Zapewnienie pełnego dostępu do stanowisk krótkotrwałej intensywnej
terapii już na poziomie SOR.

Wartość projektu: 700 00,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 595 000,00 PLN

Zakres inwestycji:

Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 5
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie.


Projekt 9.2

Nazwa projektu:

"Wsparcia oddziałów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego
z Polikliniką SP ZOZ w zakresie ginekologii, rehabilitacji, chirurgii
ogólnej i urazowej oraz oddziałów chorób płuc i chorób wewnętrznych" nr
POIS.09.02.00-00-0097/17 w ramach działania 9.2. Infrastruktura
ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie
strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego
Infrastruktury i Środowiska 2014 -2020.


Cel projektu:

Zapewnienie wysokiej jakości usług leczniczych poprzez zakup
nowoczesnego sprzętu medycznego.

Zakres inwestycji obejmuje wymianę aparatury medycznej dla następujących
komórek organizacyjnych szpitala:

1. Klinika Chirurgii Ogólnej
2. Klinika Chirurgii Urazowej i Ortopedii
3. Klinika Chorób Wewnętrznych
4. Klinika Intensywnej Terapii i Anestezjologii
5. Kliniczny Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc
6. Oddział Rehabilitacji
7. Oddział Ginekologii
8. Oddział Neurochirurgii
9. Zakład Medycyny Nuklearnej
10. Zakład Radiologii
11. Zakład Patomorfologii

Wartość projektu : 28 872 801,12 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 24 541 880,95 PLNSzanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem realizacji Projektu współfinansowanego ze środków pochodzących
z Unii Europejskiej,z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, uprzejmie informujemy
o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez: