Kierownik Polikliniki

ppłk lek. Mateusz SIDOR

tel. +48 12 63 08 103


Pięgniarka Przełożona Polikliniki

mgr Grażyna STĘPIEŃ

tel. +48 12 63 08 350


Sekretariat Polikliniki

tel./fax +48 12 63 08 323

czynny w godzinach 8:00 - 14:00 od poniedziałku do piątku


Punkt Informacji Polikliniki

czynny w godzinach 8:00 - 14:00 od poniedziałku do piątku

tel. +48 12 63 08 125


Rejestracja do lekarza pierwszego kontkatu

Rejestracja telefonicznie lub osobiście w godz. 7:00 - 18:00 od poniedziałku do piątku

tel. +48 12 63 08 310


Wizyty domowe należy zgłaszać do Rejestracji w godzinach 8:00 - 10:00


Rejestracja do poradni specjalistycznych

Rejestracja telefonicznie lub osobiście w godz. 7:00 - 18:00 od poniedziałku do piątku

tel. +48 12 63 08 324 lub tel. +48 12 63 08 342


Rejestracja do poradni POZ dla dzieci

Rejestracja telefonicznie lub osobiście w godz. 7:00 - 18:00 od poniedziałku do piątku

tel. +48 12 63 08 315 (Rejestracja poradni pediatrycznej)

tel. +48 12 63 08 310 lub tel. +48 12 63 08 342 lub tel. +48 12 63 08 324 (Rejestracja Centralna Polikliniki)


 

 


Informacje dla Pacjenta :

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA :

PIELĘGNIARKA POZ + POŁOŻNA

GABINET ZABIEGOWY

 

Informacja w zakresie wydawania kopii dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Szpitala

 


PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW PRZEZ KOMENDANTA SZPITALA


W sprawie skarg i wniosków Komendant Szpitala przyjmuje

w poniedziałki w godzinach 12.30-13.00.

Dokładny termin należy uzgodnić z Sekretariatem Komendanta Szpitala.

 

 

 

 

O F E R T A

Leczysz się na cukrzycę skorzystaj z bezpłatnej usługi w ramach NFZ

w Poradni Diabetologicznej 5WSzKzP - SP ZOZ.

Realizujemy porady lekarskie w krótkim okresie czasu.

Posiadamy pełne zaplecze diagnostyczne.

Zapraszamy do korzystania z naszych Usług


NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W MAŁOPOLSCE - WYKAZ PLACÓWEK