Przyjęcia planowe do szpitala

  1. W celu przyjęcia do szpitala w trybie planowym należy zgłosić się ze skierowaniem do szpitala od lekarza pierwszego kontaktu do Kierownika Kliniki lub Ordynatora Oddziału w celu wyznaczenia terminu.
  2. W dniu przyjęcia należy zgłosić się do Rejestracji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym ze skierowaniem do szpitala, dowodem osobistym i aktualnym dokumentem ubezpieczeniowym w celu założenia historii choroby.

Informacja o możliwości odbioru dokumentacji medycznej

Dokumenty:

 

 

 

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW PRZEZ KOMENDANTA SZPITALA


W sprawie skarg i wniosków Komendant Szpitala przyjmuje

w poniedziałki w godzinach 12.30-13.00.

Dokładny termin należy uzgodnić z Sekretariatem Komendanta Szpitala.